Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.

Období realizace 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 68871 EUR
Název příjemce Freya, z. s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita při systémovém zavedení práce se sexualitou v dětských domovech (dále DD), kde tato oblast není ukotvena. Bude vytvořena učící se síť (learning network) z personálu DD, která se bude na zavádění podílet. Skrz výzkum budou zmapovány potřeby všech akterů DD tak, aby byl systém práce se sexualitou vhodně nastaven. Bude vytvořen Průvodce práce se sexualitou. Výstupy projektu budou prezentovány na konferenci.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru