Profi – Akademie pro mateřská centra

Období realizace 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Udělená částka 79586 EUR
Název příjemce Síť pro rodinu, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu spojuje záměr vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro sdílení a svépomocné rodinné aktivity. Narážejí ale na nedostatečné odborné, personální i finanční kapacity, a to zejména z hlediska efektivního řízení lidských i finančních zdrojů. Projekt se proto zaměřuje na podporu udržitelného řízení, komunikaci a profesionalizaci procesů. Formou mentoringů, konzultací, tematických workshopů, seminářů a stáží dojde k profesionalizaci mateřských center, bude podpořena jejich organizační transparentnost a současně dojde k posílení jejich existenční stability.

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru