Globální témata napříč předměty

Období realizace 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Udělená částka 39510 EUR
Název příjemce ARPOK, o.p.s.
Kraj realizace Olomoucký
Anotace projektu

V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o dané problematice a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky ukážeme, že je možné globální témata učit mezipředmětově.

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru