Town Halls

Období realizace 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Udělená částka 2595 EUR
Název příjemce U.S.Ambassador's Youth Council
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Town Halls je vzdělávací program obsahující interaktivní diskuzi o demokracii, bezpečnosti a svobodě s arm. gen. v. v. Petrem Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem, jehož cílem je přiblížit studentům převážně středních škol aktuální témata a zvýšit jejich občanskou participaci. Větší zapojení mladé generace do politické debaty vnímáme jako zásadní faktor demokratické společnosti, cílíme proto na střední školy, kde se dorůstajícím voličům snažíme představit důležitost jejich účasti na iniciativách, debatách a referendech, a skrz diskuzi je motivovat ke kritickému myšlení a aktivnímu občanství.

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie: Town Halls - odpovědnost za projekt
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru