Voda pro Hostím

Období realizace 1. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Udělená částka 2999 EUR
Název příjemce Berounská zeleň z.s.
Kraj realizace Středočeský
Anotace projektu

Cílem projektu je vytvoření alternativních odborných stanovisek pro diskuzi s městem Beroun. Odlehlá městská část Beroun-Hostim je zužován nedostatkem užitkové i pitné vody již od roku 2015. Obyvatelé městské části Hostím se snaží do řešení problému zapojit vedení města Berouna, které však odmítá vypracovat variantní řešení kritické situace s vodou a problém jako neřešitelný neustále odsouvá.
Měř.Cíle: Odborný posudek variantního řešení nakládání s pitnou a odpadní vodou v místní části Hostim. Přednáška k aktivizaci veřejnosti, představení variantních řešení obyvatelům a zastupitelstvu města.

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast aktivní občanství
Ke stažení Případová studie
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru