Živé vnitrobloky - participace občanů a samosprávy

Období realizace 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 67 988 EUR
Název příjemce Bieno z. s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu
Změna klimatu má významný přímý dopad na obyvatele měst. Vnitrobloky jsou největší plošnou rezervou centra měst. V domech s dvory či vnitrobloky bydlí přibližně třetina obyvatel. Uplatňovat adaptační opatření ve vnitroblocích je v zásadě jednoduché řešení – voda, zeleň, zasakování a popínavé rostliny. Chladivé mikroklima vnitrobloků může městům významně prospět. Dnešní společnost je fragmentovaná a atomizovaná, občané rozdělení do názorových skupin. Sousedské komunity kolem vnitrobloků jsou školou praktické demokracie a přinášejí pozitivní osobní zkušenost spolupráce napříč skupinami.
Zaměření Občanská participace
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru