Vedení - Spolupráce - Dopad

Období realizace 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Udělená částka 15 769 EUR
Název příjemce Centrum inkluze o.p.s.
Kraj realizace Moravskoslezský
Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit. Více na http://www.centruminkluze.cz/projekt-vedeni-spoluprace-dopad.php

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie - Program KliPP pro školy – rozvoj aktivit Centra inkluze
Stránka projektu http://www.centruminkluze.cz/projekt-vedeni-spoluprace-dopad.php
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru