Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!

Období realizace 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Udělená částka 75 952 EUR
Název příjemce Charita Svitavy
Kraj realizace Pardubický
Anotace projektu

Charita Svitavy se chce stát moderní a efektivní organizací, která má zpracovány interní a strategické dokumenty a silný tým. Chce posílit kompetence všech pracovníků tak, aby se stala organizací podporující klienty v aktivním, samostatném a zodpovědném způsobu života. Chce se při tom učit od partnerské organizace Skok do života, která se touto cestou vydala úspěšně. Zmocňující přístup – empowerment, je v prostředí soc. služeb zatím inovativní a v kraji ojedinělý. Organizace, která systematicky posiluje pravomoci sociálně znevýhodněných klientů, je cestou k rozvoji občanské společnosti. Více na https://svitavy.charita.cz/posilena-charita-vyfic-ze-zajetych-koleji/

Zaměření Posílení neziskových organizací
Tématická oblast znevýhodněné skupiny
Ke stažení Případová studie
Stránka projektu https://svitavy.charita.cz/posilena-charita-vyfic-ze-zajetych-koleji/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru