Mladí pro klima

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 84 305 EUR
Název příjemce Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Kraj realizace Královehradecký
Anotace projektu

Zaměřujeme se na aktivizaci, posílení a zapojení mladých do rozhodování při řešení klimatické změny a na zvýšení akceptace jejich participace v rozhodování ze strany veřejné správy a široké veřejnosti.Soustředíme se na zapojení mladých a dalších aktérů do navrhování a uskutečňování praktických adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Bude zapojeno 220 osob a 20 osob s rozhodovací pravomocí, proběhne 20 akcí zapojujících občany (příprava místních klimatických plánů a místní opatření),2 konference,vznikne a bude šířena metodika. Více na https://sever.ekologickavychova.cz/mladi-pro-klima/

Zaměření Občanská participace
Tématická oblast klimatická změna
Ke stažení Případová studie: Vliv participace žáků na jejich aktivizaci, přebírání zodpovědnosti za své chování
Stránka projektu https://sever.ekologickavychova.cz/mladi-pro-klima/
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru