Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání.

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 1. 2022
Udělená částka 83 528 EUR
Název příjemce Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

Pro porozumění současnosti, ukotvení v ní a rozhodnutí se angažovat ve společnosti je nutné zvnitřnění demokratických hodnot, vůle získávat informace a dovednosti s nimi pracovat. Projekt Tváří v tvář historii i současnosti nabízí navzájem provázané aktivity, které metodou Facing History and Ourselves a natáčením videoklipů vedou k pochopení vlastní identity a vlivu obrazu dějin na naše vnímání dneška. Spoluprací s organizacemi působícími ve strukturálně postižených regionech přímo s příslušníky romské komunity umožňuje propojení většinové a romské komunity,zohlednění jejích postojů a potřeb. Více na http://www.terezinstudies.cz/projects/tvari_v_tvar_historii.html

Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast lidská práva
Ke stažení Případová studie: Skutečně nám historie dává možnost, jak lépe porozumět dnešku? A může nás vést k tomu, abychom se ve společnosti více angažovali?
Stránka projektu http://www.terezinstudies.cz/projects/tvari_v_tvar_historii.html
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru