100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

Období realizace 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021
Udělená částka 12 800 EUR
Název příjemce Fórum 50 %, o.p.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu

V roce 2020 uplyne 100 let od udělení volebního práva československým ženám. I přesto je zastoupení žen v české politice stále nízké. Cílem projektu je přispět k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v politice. Aktivity projektu zahrnují jak analytickou část (analýza voleb, analýza stavu rovnosti žen a mužů v politických stranách, analýza bariér), tak část informační a osvětovou (doporučení pro politické strany, jak podpořit vyšší politickou participaci žen, brožura o rovnosti žen a mužů pro političky a politiky, debata k 100. výročí udělení volebního práva ženám).

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity
Tématická oblast genderová rovnost
Ke stažení Případová studie - Rozbíjení skleněného stropu 100 let po udělení volebního práva ženám – veřejná diskuze pro širokou i odbornou veřejnost
Stránka projektu https://padesatprocent.cz/cz/o-nas/projekty/100-let-od-volebniho-prava-zen-vyzvy-soucasnosti
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru