Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice

Období realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Udělená částka 84 305 EUR
Název příjemce Asociace debatních klubů, z.s.
Kraj realizace Praha
Anotace projektu
Projekt řeší nedostatečnou orientaci vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství. Jeho cílem je šíření debatní metody neformálního vzdělávání do dalších měst a středních škol v celé České republice, protože soutěžní debatování prokazatelně rozvíjí schopnost kritického myšlení i demokratické hodnoty účastníků. Součástí projektu je pořádání debatních turnajů a školení, práce s učiteli, podpora debatních klubů, ale také posilování kapacit pořádající organizace a rozvoj týmu dobrovolníků, který program zajišťuje.
Zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost
Tématická oblast aktivní občanství
Další podpořené projekty

Přihlášení k newsletteru