Contact us

Jitka Štefková
programme coordinator (Fund for Bilateral Relations)
jitka.stefkova@osf.cz
226 227 706

If you would like to consult your application, please contact us: konzultace@activecitizensfund.cz

Hana Slunská
programme manager, contact person for applicants and beneficiaries
slunska@vdv.cz
224 217 083

Veronika Řehořková
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
veronika.rehorkova@osf.cz
226 227 736

Petra Kasalická
koordinátorka programu, kontaktní osoba pro žadatele a příjemce grantu
kasalicka@vdv.cz
732 684 159

PR and communication

Zuzana Kroupová 
zuzana.kroupova@osf.cz
778 976 644

If you would like to consult your application, please contact us: konzultace@activecitizensfund.cz

Consortium

Přihlášení k newsletteru