Síťování podpořených organizací 2.0

3. 11. 2021

V říjnu jsme se prostřednictvím platformy Zoom opět setkali s téměř stovkou podpořených organizací, kterým jsme poskytli prostor pro sdílení aktuálních palčivých témat. Mezi účastníky setkání tentokrát nechyběli ani příjemci akčních grantů. Jejich odhodlání a chuť sdílet své zkušenosti, tipy a know-how z běžících i již ukončených projektů byly nanejvýš inspirující!  

 „Grant z programu Active Citizens Fund nám dodal sebevědomí, že to dokážeme a nemusíme se bát.‘‘

‚‚Díky projektu se učíme pracovat se systémem Salesforce, který v organizaci zavádíme, i když je to běh na dlouhou trať.‘‘

I takové zkušenosti organizace sdílely s dalšími účastníky síťovacího setkání. Řada z nich zároveň oceňuje povinnost investovat část grantu do posílení vlastních kapacit. Vybízíme organizace, aby reagovaly na aktuální výzvy, s nimiž se nyní potýkají, a případné změny projektu s námi konzultovaly v rámci monitoringu. Pro řadu z nich je v době epidemie klíčová právě digitalizace, tedy zavedení nových online systémů jak pro interní komunikaci, tak i pro práci s cílovou skupinou či dobrovolníky.

Budování sítě dobrovolníků a efektivní delegování klíčem k úspěchu

Zejména menší organizace, které fungují převážně na dobrovolnické bázi, s námi sdílely své limity v angažovanosti zapojených lidí a jejich udržení v aktivitě, což často závisí na jedné vůdčí osobě. Je podstatné hledat hranice práce vedoucích pracovníků a způsob efektivního předávání kompetencí ostatním zapojeným účastníkům. Dalším stavebním kamenem je budovat síť dobrovolníků a aktivně s nimi pracovat, aby se cítili důležitou součástí organizace.

Inovace v offline komunikaci i potvrzení dominance onlinu

Účastníci setkání sdíleli dobrou praxi i v oblasti oslovení cílové skupiny a komunikace výsledků projektu. Části organizací se osvědčilo komunikovat s cílovou skupinou skrze online nástroje, např. dotazníky, newsletter, sociální sítě atd. V rámci offline komunikace s veřejností se potvrdila úspěšnost reprezentativních či empatických rozhovorů metodou design thinking, happeningu nebo guerillového marketingu.

PR kapacity jako kámen úrazu

Často uváděnou výzvou je obtíž s náborem kvalitních pracovníků v oblasti PR a fundraisingu. Účastníci se v diskuzi shodli, že situace, kdy vedoucí zastávají tuto pozici sami, není dlouhodobě udržitelná. Zároveň je ale nutné si přiznat, že neziskový sektor nenabízí PR pracovníkům stejně atraktivní finanční ohodnocení jako ten soukromý. Naopak některým se osvědčila práce s komunitou příznivců z řad dobrovolníků či expertů, kteří organizaci věří a rádi ji při náborech doporučí.

SWOTka není mrtvá!

Během diskusí došlo ale i na SWOT analýzu a jak v rámci organizace tyto výstupy využít – kromě strategického plánování a zapojení všech zaměstnanců organizace jsou výstupy využívány i v uchopení PR či fundraisingu.

Tipy a rady

Debata se dotkla i problémů, s nimiž se organizace setkávají v rámci komunikace. Výzvy představují způsoby, jak „ostře“ komunikovat témata spojená s jejich prací. Doporučení pro tento typ komunikace zní:

  • najděte bezpečné oslovovací kanály;
  • uspořádejte pro cílovou skupinu mediální a lobbingovou kampaň;
  • inspirujte se jinými úspěšnými aktivizačními projekty;
  • ukažte, že změna je možná.

 

Čemu se podpořené organizace v projektech věnují, se dozvíte například z následujícího videa, ve kterém vám svou práci představí Komunitní osvětové společenství.

Přihlášení k newsletteru