Křest publikace Rukověť zdánlivě bezmocných

25. 8. 2020

Představujeme vám novou příručku advokační práce – Rukověť zdánlivě bezmocných, kterou vydává Advokační fórum Nadace OSF. Srdečně vás zveme na její křest v Café Lajka 15. 9. v 19:00.

Adresa: U Akademie 11, Praha 7

Příručka vás provede procesem plánování a ukáže vám:

• jak si vybrat téma
• definovat problém a jeho příčiny
• zmapovat si prostředí
• zvolit vhodnou strategii
• stanovit aktivity

Najdete zde konkrétní nástroje jako je strom problémů nebo mapa klíčových hráčů a návod k jejich praktickému použití. Tyto a další nástroje členové Advokačního fóra používali a používají při plánování bezpočtu advokačních kampaní. Pracují s nimi lidé, kteří sledují veřejný zájem a zpravidla hájí práva a zájmy některé společenské skupiny (často znevýhodněné), či se zabývají ochranou životního prostředí.

„Když se člověk vydá na cestu mnohaletého aktivismu (nechci rovnou předjímat celoživotního), je na místě si uvědomit, že je to běh na dlouhou trať a že je dobré šetřit silami. Jistě je na místě při veškerém idealismu i určitá míra pragmatismu a také vědět, jak na to. A praktické rady lidí, kteří za sebou mají nejednu lidskoprávní kampaň a spoustu zkušeností museli nasbírat metodou pokus-omyl, budou jistě užitečné pro začínající i pokročilé aktivisty.“ (Anna Šabatová)

Abychom věděli, na koho z vás se můžeme těšit, registrujte se prosím zde. Na váš e-mail vám zašleme také elektronickou verzi publikace. Křest publikace je otevřený všem, předchozí registrace není nutná, je však vítaná.

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Advokačního fóra Olgu Havlínovou na olga.havlinova@osf.cz.

Těšíme se na vás!

FB událost zde.


Proč Rukověť?

Rukojeť/rukověť vysvětluje Český etymologický slovník jako starou složeninu související se slovy ruka a jmout, původní význam můžeme tedy vyložit jako „co pojme ruka“. Vznik významu „příručka“ u tohoto slova by se snad dal vysvětlit přenesením významu – příručka jako pomocník, jak uchopit určitou problematiku.


O autorech 

Štěpán Drahokoupil 

Štěpán je programovým specialistou Advokačního fóra Nadace OSF. Dále působí jako externí pedagog na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde získal titul Ph.D. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Petr Machálek 

Petr je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství.

Milan Štefanec 

Milan se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina atd.). Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF.


Publikace vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Vznik publikace podpořila také Asociace Public Affairs agentur České republiky, z. s. (APAA) sdružující nejvýznamnější v Česku působící agentury, které poskytují služby v oblasti lobbingu a zastupování zájmů firem, podnikatelů a jejich uskupení ve vztahu k veřejné správě. Členové APAA jsou přesvědčeni o nezbytnosti lobbingu pro demokratickou pluralitní společnost.

Přihlášení k newsletteru