Další ze série úspěšných síťovacích setkání nevládních organizací je za námi

29. 11. 2022

Přes 120 zástupců nevládních organizací podpořených z programu Active Citizens Fund se 24. listopadu sešlo v online prostoru, aby sdíleli zkušenosti napříč tématy i regiony. Účastníci ocenili především partnerský přístup, vzájemnou podporu, sdílení dobré praxe i slepých uliček. 

Ať už se jedná o to posílit hlas znevýhodněných skupin lidí, rozproudit společenský či kulturní život na místní úrovni, posvítit si na procesy politického rozhodování či podpořit chuť široké veřejnosti podílet se na dění kolem sebe, všechny nevládní organizace se potýkají s podobnými výzvami. Síťovací setkání slouží k tomu, aby se jejich zástupci navzájem poznali, propojili a otevřeně si předali zkušenosti tak, aby nemuseli metodou pokus – omyl znovu a znovu objevovat již objevené a mohli se soustředit na to, v čem jsou jedineční.

Ke sdílení zkušeností mezi podobně tematicky zaměřenými organizacemi se účastnice a účastníci rozdělili do menších skupin, kde řešili specifika toho, čemu se věnují. Vzájemná doporučení padla např. ohledně osvědčených digi nástrojů pro usnadnění práce, co dobře funguje při prosazování systémových změn, nebo jak rozšířit okruh příznivců, které organizaci kryjí záda i v těžkých časech.

V průběhu online setkání se účastníci také seznámili např. s úspěšnými kampaněmi některých podpořených organizací, které se uskutečnily díky grantu z Active Citizens Fund:

  • video Arniky – Centra pro podporu občanů oslovuje veřejnost a získává tak jejich podporu proti výstavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe:

  • video Svobody zvířat  oslovuje veřejnost k podpisu petice proti pokusům na zvířatech:   

Nechyběly inspirativní vstupy k udržitelnosti práce občanské společnosti, které pronesli ředitelka Nadace OSF Martina Břeňová, lídryně well-being týmu Nadace OSF Pavlína Hořáková a koordinátor fór programu Troufni si Skautského institutu Ondřej Hrubeš. 

A co si účastníci ze setkání odnesli?

Active Citizens Fund v číslech

Konsorcium 3 nezávislých organizací, Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které program Active Citizens Fund spravují, od roku 2019 rozdělilo 314 milionů Kč mezi 200 organizací. Celkem tak podpořilo 242 projektů, jejichž cílem je posílit nevládní organizace jako takové, stejně jako podpořit jejich činnost. 

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.

Přihlášení k newsletteru