Akční granty podpoří občanskou společnost částkou 202 000 Eur

15. 12. 2020

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, může od 15. 12. 2020 podat žádost o grant na lokální iniciativy či jednorázové místní akce. Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.

Výzva cílí na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Pro vyhodnocení toho, zda je organizace vhodným žadatelem, slouží jednoduchý dotazník, který naleznete v závěru tohoto dokumentu. Podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel je registrován nejméně jeden rok jako nezisková organizace v České republice.

Podpořeny budou projekty, které reagují na aktuální potřeby a výzvy na místní úrovni a současně se zaměřují na:

  • Občanskou participaci, tj. zapojování občanů do plánování a rozhodování na úrovni obce a do aktivit ve veřejném prostoru
  • Advokační a watchdogové aktivity, tj. monitorování činnosti a rozhodování politiků a úředníků, obhajobu veřejných zájmů, boj proti korupci
  • Zmocnění znevýhodněných skupin, tj. vyšší zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování o veřejných záležitostech a větší znalost veřejnosti o potřebách těchto skupin

Akční granty ve výši od 1 000 do 3 000 eur budou rozděleny na projekty v délce 1–12 měsíců. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12. daného roku), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021, poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023. 

Více informací naleznete v sekci Dokumenty pro žadatele a v tabulce Plánované grantové výzvy do konce programu Active Citizens Fund.

Konzultace pro zpracování žádostí jsou poskytovány e-mailem nebo telefonicky po celou dobu trvání výzvy. Zde jsou kontakty na koordinátorky programu:

Veronika Řehořková: veronika.rehorkova@osf.cz, 226 227 736
Hana Slunská: slunska@vdv.cz, 605 754 826
Khrystyna Verbytska: khrystyna.verbytska@osf.cz, 226 227 710

Do předmětu e-mailu uveďte „Konzultace k akčním grantům“. Máte-li zájem o individuální konzultaci, registrujte se přes jednoduchý online formulář zde. Individuální konzultace jsou určeny zejména pro méně zkušené organizace či prvožadatele – zdali patříte do skupiny méně zkušených organizací si můžete ověřit v sekci D žádosti o grant.

Těšíme se na vaše žádosti!

Přihlášení k newsletteru