Co říkají data z prvních výzev programu Active Citizens Fund?

19. 5. 2020

 

Aktivní občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Tato témata se nejčastěji vyskytují v žádostech o podporu z programu Active Citizens Fund. Přinášíme kompletní přehled.

V rámci grantové výzvy na základní granty bylo podáno celkem 195 žádostí ze všech 14 krajů ČR. Větší polovinu projektů tvořily žádosti od pražských neziskových organizací (101 žádostí), dále následoval Jihomoravský (21 žádostí) a Ústecký kraj (12 žádostí). Nejvíce projektů se zaměřilo na posílení neziskových organizací (32 %), na zmocnění znevýhodněných skupin (19 %), na občanskou participaci a advokační a watchdogové aktivity (17 %), naopak nejméně projektů bylo podáno na občanské vzdělávání a mediální gramotnost (15 %).

 

 

V grantové výzvě na systémové granty bylo celkem podáno 53 žádostí, z toho většina se zaměřila na advokační a watchdogové aktivity (38). Nejaktivnější v daném kole byly rovněž organizace z Prahy – podaly dvě třetiny projektů, zatímco ze 6 krajů nepřišla ani jedna žádost o grant na systémovou změnu (např. Ústecký či Pardubický kraj). Co se týče tematických oblastí, ve které žádající ogranizace působí, jednalo se v obou výzvách nejvíce o aktivní občanství (téměř polovina v základních grantech a třetina v systémových) a znevýhodněné skupiny (v obou přibližně třetina v systémových grantech), méně žadatelů bylo z oblasti lidských práv a klimatických změn (obě oblasti po 7 % v základních grantech) a nejméně v genderové rovnosti.

 

 

Uvítáme zpětnou vazbu na strukturu a srozumitelnost prvních grantových výzev Active Citizens Fund. V programu dále vyhodnocujeme, v jakých kritériích žadatelé nejčastěji chybovali a zda byla grantová výzva a struktura žádosti o grant dostatečně srozumitelná. Zpětnou vazbu využijeme při přípravě a nastavení dalších grantových výzev programu. Vaše postřehy jsou pro nás cenné, budeme proto rádi, když do konce května odpovíte na pár otázek ve stručném dotazníku.

Přihlášení k newsletteru