Ohlédnutí za rokem 2020

1. 4. 2021

Loňský rok byl těžký téměř pro každého, dotýkal se samozřejmě i neziskového sektoru. Přinesl ale také nové výzvy, nápady a kreativní řešení situace ztížené bezpečnostními opatřeními. Máme velkou radost, že i přes omezený provoz a možnosti vznikaly stále nové projekty, které jsme mohli podpořit, lidé se stále zapojovali do občanských aktivit a rozšiřovali své obzory pro budoucí využití. 

V programu Active Citizens Fund se v roce 2020 rozběhlo prvních 77 podpořených projektů ve všech krajích ČR, z toho 33 organizací je mimopražských, 9 z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Z těchto 77 příjemců je 21 se zaměřením na zmocnění znevýhodněných skupin, kteří se věnují jejich inkluzi, 19 z nich pracují s Romy a 10 z nich se věnuje přímo jejich inkluzi. V průběhu roku jsme navštívili již 42 z nich a na zbytek se těšíme v tomto roce. Potěšilo nás, že si naši grantisté poradili s nepředvídatelnou situací velmi kreativním způsobem a dokázali i v tomto náročném období zapojit a nadchnout veřejnost pro svou činnost – 14 z nich s námi sdíleli své Příběhy odvahy a těšíme se na další.

V loňském roce vzniklo 22 nových akcí a iniciativ, které zapojují občany do komunitních nebo občanských aktivit. Vyškolili jsme 31 osob ze znevýhodněných skupin v advokační práci a 7 organizací teď díky našim workshopům poskytují kvalitnější občanské vzdělávání a mediální výchovu.

Zorganizovali jsme 6 online setkání a workshopů pro příjemce programu. Poskytli jsme 25 hodin extra konzultací pro 9 příjemců v oblasti financí a pro 50 příjemců konzultace v oblasti PR (tvorba tiskové zprávy, povinná publicita programu, atd.).

Vypsali jsme jednu průběžnou grantovou výzvu na akční granty. A jelikož grantové programy bývají složité a je náročné prokousat se všemi dokumenty, vytvořili jsme také tři průvodce pro příjemce pro lepší orientaci v programu a 6 vzorových dokumentů pro příjemce (TZ, výkazy práce, smlouva k dobrovolnické činnosti, atd.).

Velmi nás potěšilo se, že se 192 991 lidí zapojilo do aktivit občanské společnosti. Zhruba 200 lidí se dozvědělo více o tom, jak se zapojit do občanských aktivit a co jsou demokratické principy a hodnoty.

Děkujeme všem, kteří se zapojují, i letos se těšíme na další zajímavé projekty a aktivní lidi. Po celý rok pro vás budeme otevírat nové a nové výzvy, které vám pomohou rozšiřovat dovednosti a zlepšovat tak chod vaší neziskové organizace.

Přihlášení k newsletteru