Odvaha Fest Brno: Příběhy odvahy a změny tentokrát v Jihomoravském kraji!

9. 5. 2024

V Brně proběhne třetí a poslední regionální setkání Odvaha Festu: oslavy odvahy všech aktivních lidí, kteří se nebojí dělat změny ve svém okolí. Setkání s organizacemi Jihomoravského kraje, které zásadně ovlivňují to, jak se v kraji žije, se bude dít v úterý 14. května.

Úvodní část (od 9:00 v Konferenčním sále, Otevřené zahrady) se bude věnovat stavu občanské společnosti v regionu. Budeme například reflektovat úspěchy, nebo také překážky na cestě (nejen) k financování. Otevřeme společně aktuální témata, která organizace občanské společnosti v současnosti řeší. Celkem se zúčastní asi 25 organizací z různých částí Jihomoravského kraje, a dalších přilehlých krajů, které budou mít možnost se navzájem propojit a sdílet své zkušenosti.

Zbytek programu se ponese v duchu pracovního setkání. Workshop pro organizace připravila Simona Bagarová, konzultantka a autorka knihy Hořím. V dopolední části se účastnice a účastníci mimo jiné naučí, jak si vytvořit pevnou půdu pod nohama a sebevědomě prezentovat svoji práci, to vše šité na míru přihlášeným organizacím. Odpoledne se zástupci a zástupkyně organizací dozví základy úspěšného fundraisingu, osvojí si konkrétní nástroje, které k němu mohou používat, i techniky, jak jednotlivá témata správně komunikovat. Společně s lektorkou připraví jednoduchý fundraisingový plán.

Celý program si můžete stáhnout zde: Program_Odvaha Fest Brno.

Program Active Citizens Fund podpořil celkem 300 projektů organizací občanské společnosti, z toho se rozvoji Jihomoravského kraje věnovalo 35 projektů, podpořených částkou 36 milionů korun. Pracují v nich lidé, kteří každý den projevují odvahu, jsou aktivní, motivovaní a nebojí se měnit svět kolem sebe. Není náhodou, že motto programu Active Citizens Fund je #sOdvahou. Organizace v tomto kraji s odvahou mění staré pořádky a podporují všechny, kteří to potřebují, např. mladé dospělé opouštějící dětské domovy, ženy v žurnalistice, romské juniory, dospělé s mentálním postižením nebo děti s poruchami příjmu potravy. Jsou to také ti, kdo s odvahou vychovávají k dobrovolnictví, monitorují protikorupční témata ve volebních programech, nebo vzdělávají dobrovolníky z celé ČR v klimatické udržitelnosti. Právě díky těmto organizacím a jejich odvaze se krok po kroku dějí pozitivní změny ve společnosti. A my se na setkání velmi těšíme!

Pro další informace kontaktujte:
Organizační dotazy:
Pavla Bartůňková, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, bartunkova@vdv.cz, 605 754 82
Veronika Řehořková, Nadace OSF, veronika.rehorkova@osf.cz, 226 227 736

Kontakt pro média:
Markéta Prokeš, marketa.prokes@osf.cz

Přihlášení k newsletteru