Michal Ksandr: Věříme, že náš projekt přispěje k mediálnímu ozdravění společnosti

21. 10. 2020

Organizace Portus Prachatice usiluje o zvýšení mediální gramotnost u mladých lidí a o rozvoj jejich kritického myšlení. V rámci projektu Počítačoví domorodci versus přistěhovalci připravuje semináře a také unikátní únikovou hru. Cílem je posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi. Přinášíme rozhovor s lektorem seminářů Michalem Ksandrem. 

Heslo Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
Dnes je potřeba odvaha například k vyjádření odlišného názoru. Je jednoduché splývat s davem a nechat se unášet na vlně informací a dezinformací. Najít odvahu, jít po konkrétních informacích a dopátrat se pravdy (i když někdy bolestivé) a umět rozlišit hoax, to je smysl našeho projektu.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?
Přináší mi setkání s novými lidmi, kteří mají společný zájem a cíl. Tím je zvýšit osvětu v oblasti mediální gramotnosti. Dále mi to umožnuje podílet se na projektu, který je nyní obzvláště aktuální a bude i do budoucna. Žijeme ve světe, který se dynamicky mění a vliv informací je obrovský. Být schopen se v nich orientovat a najít ty podložené je dnes klíčové. Budu rád, když se nám podaří vzdělat co nejvíce mladých lidí v oblasti mediální gramotnosti a naučit je rozlišit fake news a hoaxy od skutečnosti.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?
Aktivismus chápeme jako intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení. Určitě má svou nezastupitelnou roli ve společnosti. Měl by sloužit k rozvoji společnosti a k jejímu posunu vpřed. Musí se ale určitě držet jejích pravidel a pravidel demokracie. Nikdy by neměl sklouznout k násilí a ničení majetku, čehož jsme byli nedávno svědky.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo „S odvahou“?
Právě v tom, že je třeba mít odvahu a nebát se hledat pravdu. V tom, že odvaha je prvním krokem v posunu blíž k tomu zjistit, co je lež nebo záměrně zkreslená informace a co je informace pravdivá. Často je pohodlnější žít ve lži a pravdu raději neslyšet nebo spíše odmítat. Proto se snažíme podpořit odvahu každého, kdo touží získat informace a v ostatních tuto chuť alespoň probudit.

Jak projevuje odvahu cílová skupina Vašeho projektu?
Naše cílová skupina projevuje odvahu už jen tím, že nad tím začíná přemýšlet a ptá se. Náš projekt působí nejprve na pedagogy, kteří se v nich tuto odvahu snaží „vyburcovat“ a v další fázi je díky naší únikové hře směřujeme k prohloubení jejich odvahy a zájmu o informace.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Náš projekt je postaven na úplných základech mediální gramotnosti. Učí nás orientaci v moři informací, lží, polopravd, hoaxů a fake news. Výsledkem budou lidé, kteří umí kriticky myslet, dokáží se zorientovat a poznat pravdivé informace od ostatních. To v důsledku povede ke zlepšení atmosféry a života u nás v České republice. Nyní jsme vystavováni záplavě různých informací a je jich už tolik, že je snazší jim podlehnout, vytvářet si názor jen z palcových titulků a být tak obětí manipulací a her ostatních. Proto věříme, že náš projekt přispěje k mediálnímu ozdravění společnosti a pomůže zlepšit vnímání informací kolem nás a to ve prospěch nás všech.

Přihlášení k newsletteru