Monika Granja: Aktivní občanství je jednou z pojistek demokracie

12. 11. 2020

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko začleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Organizace je spolu s Nadací OSF a Skautským institutem součástí konsorcia, které spravuje program Active Citizens Fund. Díky programu mohla rozšířit oblast podpory tak, aby měla co nejširší dopad a docházelo k celospolečenským změnám, které pomohou řadě znevýhodněných občanů v lepším začlenění do společnosti. O odvaze, aktivním občanství i překonávání bariér jsme hovořili s ředitelkou Výboru dobré vůle, Monikou Granja.

Heslo programu Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha? 
Odvaha neznamená, že neznáme strach, ale že jsme ochotní ho překonat. Myslím si, že odvahu potřebujeme nejenom k velkým činům, ale velice často i k malým krokům v našem běžném životě, např. nalézt v sobě odvahu někomu nabídnout pomoc, položit otázku, nenechat se odradit odmítnutím či být otevřený ke zpětné vazbě. Domnívám se, že v dnešní společnosti je třeba odvahy artikulovat morální hodnoty a naplňovat je. Není to populární a ani marketingově atraktivní.

Čím program Active Citizens Fund přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy? 
Program Active Citizens Fund je zaměřen na podporu aktivního občanství. Být aktivním občanem dnes není samozřejmé, chce to kus odvahy – ptát se, zapojovat se a měnit věci k lepšímu. A my se snažíme těmto lidem odvahu dodat, posílit neziskové organizace, skrze které se mohou realizovat, sdílet své zkušenosti a násobit svou sílu.

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu?
S odvahou jsme šli do konsorcia Active Citizens Fund :) Věděli jsme, že to neznamená jen nárůst objemu práce oproti naší dřívější agendě, ale také ochotu měnit věci uvnitř naší organizace. Program hodně ovlivnil naši běžnou činnost, zavedli jsme nové systémy pomáhající nadačním aktivitám a stále čelíme novým výzvám, které nás posouvají dál.

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem? 
Každý rok jsem fascinovaná příběhy odvážných lidí, kteří jsou nominováni na Cenu Olgy Havlové (jedná se o ocenění osobností, které navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění pomáhají ostatním). Nelze nevzpomenout na příběhy dvou posledních laureátek ceny Martiny Půtové a Terezy Nagyové. Martina Půtová se stala obětí trestného činu, při kterém byla rozsáhle popálená a přišla o zrak. Tereza Nagyová zase prodělala závažné onemocnění a musela se naučit žít se stomií. Je obdivuhodné, jak statečně se obě mladé ženy vyrovnaly se svým osudem, dokázaly překonat nejen závažné zdravotní znevýhodnění, ale také čelit velké psychické zátěži. Martina a Tereza se rozhodly svoje zkušenosti předávat dál, otevřeně komunikují o tom, co dennodenně překonávají a nabízejí pomoc dalším lidem, které zasáhl podobný osud.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto programu? 
Díky programu si rozšiřuji své obzory. Poznala jsem řadu nových organizací, seznámila jsem se s velmi inspirativními lidmi a naučila jsem se spoustě nových věcí.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? 
Současná koronavirová krize je ukázkou toho, jak důležitou roli plní občanská společnost a aktivní občané. Jen díky zapojení občanů se daří nabídnout pomoc tam, kde stát svou roli neplní. Sociální služby se nikoliv překvapivě ocitly na okraji zájmu státu, a to jak na jaře, tak i nyní. Přitom senioři, dlouhodobě či nevyléčitelně nemocní, lidé se zdravotním postižením či lidi na okraji společnosti jsou krizí nejvíce ohrožení. Díky aktivním občanům, kteří k nám přicházejí s nabídkou pomoci, ať ve formě financí, materiální pomoci či dobrovolnické činnosti, jsme mohli už podruhé vytvořit fond, který pomáhá neziskovým organizacím překonávat krizi a chránit ty nejzranitelnější.

Jak projevuje odvahu cílová skupina vaší organizace? 
Myslím si, že naše cílová skupina, a to lidé se zdravotním či sociálním znevýhodněním, musí projevit dvojnásobné množství odvahy oproti většinové společnosti. Ve svém osobním životě v sobě musejí nalézt velkou dávku statečnosti, aby se dokázali se svým osudem poprat, a k tomu navíc odvahu k tomu, aby překonávali často obrovské bariéry ve společnosti.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění? 
Zde si dovoluji citovat Václava Havla: „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Aktivní občanství je jednou z pojistek demokracie, která, jak vidíme dle aktuálního dění ve společnosti, není automaticky garantována a kterou je třeba dennodenně chránit.

Přečtěte si další Příběhy odvahy.

Přihlášení k newsletteru