Základní granty: 184 projekty posíláme do dalšího kola

18. 12. 2019

V pondělí 2. prosince jsme ukončili příjem žádostí na základní granty programu Active Citizens Fund. Žádostí přišlo celkem 195, z toho 159 do Nadace OSF a 36 Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Formální kontrolou prošlo mnoho z vás, ostatní byli vyzváni k doplnění. Kritéria oprávněnosti nesplnilo 11 žádostí – nenaplnily povinné podmínky a nebylo možné požádat jejich doplnění.

V naší výzvě na základní granty jsme dávali příležitost neziskovým organizacím z České republiky. Základní granty jsou určeny především na podporu a stabilizaci středně velkých a menších neziskových organizací, tvorbu nových aktivit či rozvoj těch stávajících. Podpořeny budou zejména projekty, které nabízejí potenciál pro udržitelnost a další šíření dobré praxe.

Zaměření projektů ve výzvě byla tyto: občanská participace, advokační a watchodogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost a posílení neziskových organizací. Finanční podpora činí 8 – 85 000 EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku.

Gratulujeme všem, kteří postoupili se svými projekty před hodnoticí komisi. V příštím roce se dozvíte, kdo dostane granty z programu Active Citizens Fund a bude s námi rozvíjet občanskou společnost.

Přihlášení k newsletteru