Rozdělujeme 120 milionů korun na rozvoj občanské společnosti

14. 10. 2019

Každý, kdo se aktivně zapojí do dění ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné vzdělávání dětí a jejich orientace v současném světě – ti všichni tvoří občanskou společnost. Na její podporu rozdělí program Active Citizens Fund 120 milionů korun v základních grantech. Cílem programu je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. Na podporu žadatelů organizujeme semináře v několika krajských městech a srdečně zveme.

Olomouc: 16. 10. 2019 od 10 hodin v aule Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Křížkovského 511/10
Registrace zde.

Ústí nad Labem: 22. 10. 2019 od 10 hodin v Central Node, Masarykova 3127/28
Registrace.

Karlovy Vary: 24. 10. 2019 od 10 hodin v Lidovém domě, Školní 358/7
Registrace.

„Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,”​vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Většina občanů se s organizacemi občanské společnosti setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokáží zvrátit.

3. října 2019 vyhlásilo konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu výzvu k předkládání žádostí o základní granty. Žádat v ní mohou neziskové organizace napříč různými tématy. Podpořeny budou organizace věnující se těmto tématům: vzdělávání, aktivnímu občanství, genderové rovnosti, lidským právům či klimatu. Finanční podpora je určena na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací.

Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v polovině letošního roku s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Oslovuje nejen zavedené organizace občanské společnosti, ale také ty, které působí ve strukturálně postižených regionech či malé a méně zkušené organizace, jež nemají s psaním žádostí o grant dlouhodobou zkušenost. Organizace se mohou zúčastnit informačních seminářů, případně seminářů pro méně zkušené organizace.

„Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je velmi důležitá pro rozvoj občanské společnosti, rozšiřování jejího dosahu a udržitelnost sektoru. Naše nadace má na starosti oblast Zmocnění znevýhodněných skupin. Cílem je podpořit občany, aby se naučili o svá práva zasazovat samostatně,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.


Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. V rámci programu běží ještě dvě další výzvy: výzva Fondu bilaterální spolupráce a výzva na systémové granty, jejichž cílem je dlouhodobá podpora organizací usilující o systémové změny.

Přihlášení k newsletteru