Známe výsledky prvních akčních a matchingových grantů

25. 5. 2021

Podpora aktivního občanství, advokačních a watchdogových aktivit, ale třeba i oslovování dárců prostřednictvím crowdfundingových kampaní – to jsou oblasti, které program Active Citizens Fund nyní podpoří částkou 35 tisíc eur. V rámci první vlny hodnocení žádostí o akční granty a v rámci jediné výzvy na matchingové granty hodnotící komise vybrala celkem 17 úspěšných projektů. Finanční podpora směřuje jak k malým a méně zkušeným, tak i středně velkým neziskovým organizacím. Další kolo hodnocení žádostí o akční grant proběhne po další čtvrtletní uzávěrce na konci června. Mezi žadatele letos zbývá ještě rozdělit téměř 53 tisíc eur.

Máme radost, že se opět rozšíří řady našich příjemců a můžeme spolupracovat s dalšími inspirativními organizacemi. Nejen v Pardubickém, Olomouckém, Zlínském nebo Moravskoslezském kraji se díky podpoře z programu Active Citizens Fund do obnovy české krajiny zapojí jak aktivní dobrovolníci, tak široká veřejnost, příslušníci mladé generace budou zapojeni do veřejné debaty před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny a v řadě obcí získají občané další možnost zapojit se do veřejného rozhodování např. při revitalizaci veřejného prostoru,“ uvádí Markéta Wittichová z organizace Nadace OSF, která program Active Citizens Fund spravuje. A dodává: „Kromě matchingových grantů ve výši 1 000 až 4 000 eur současně naučíme 7 podpořených organizací, jak správně připravit efektivní a zajímavou dárcovskou kampaň v online prostředí. Některá školení však připravujeme i pro další organizace, které téma dárcovských kampaní zajímá.“ Více o školeních a individuálních konzultacích pro matchingové projekty se dočtete zde.

Hodnocením prošlo v rámci výzvy na matchingové granty celkem 15 žádostí, z nichž 7 bylo úspěšných. 

V rámci výzvy na akční granty pak prošlo celkem 17 žádostí, z nichž 10 grant získalo. V zaměření Občanská participace komise hodnotila celkem 12 žádostí a podpořila 7 projektů. Z roční alokace 27 600 eur na toto zaměření do další průběžné uzávěrky zbývá rozdělit 8 277 eur. V zaměření Advokační a watchdogové aktivity byly z celkem 3 žádostí podpořeny 2 a z roční alokace 25 200 eur zbývá rozdělit 19 205 eur. V zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin byly hodnoceny celkem 2 žádosti, 1 z nich byla podpořena a v druhé polovině roku bude v zaměření rozděleno 25 000 eur. Další průběžná uzávěrka akční výzvy ve všech zmíněných zaměřeních je 30. června.

#sOdvahou tak požádejte o akční grant v další čtvrtletní uzávěrce dne 30. června 2021 především v zaměření 2 – Advokační a watchdogové aktivity nebo 3 – Zmocnění znevýhodněných skupin, kde ještě nebyla vyčerpána velká část letošní alokace. Výzva je určena pro lokální neziskové organizace, které se mohou přihlásit o individuální konzultace k plánovanému obsahu a přípravě žádosti zde. Přihlásit se na konzultace můžete vždy nejpozději 2 týdny před čtvrtletní uzávěrkou grantové výzvy.

 

Výsledky hodnocení matchingových grantů:

Kompletní přehled si můžete stáhnout zde.

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
Bezobaláč, z. ú. Cirkulární lab
Frank Bold Society Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků
Fridays for future, z.s. Volí se i naše budoucnost
Nadační fond PRAVDA O VODĚ Zmapování pochybného prodeje vodáren z města do rukou cizinců, dopady a aktivace občanů k nápravě. Vývoj ceny vody a inkasa zisků. Kdo prodává vodu občanům.
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. 10 000 kroků, cesta ke zdraví nás i našich měst
Svoboda zvířat Plzeň Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic Týdny pro krajinu: Aktivním občanstvím k pestré krajině

 

Výsledky hodnocení akčních grantů: 

Kompletní přehled si můžete stáhnout zde.

Zaměření Občanská participace

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
Aliterra, z.ú. Proměna okolí staré školy
AvantgArt, z. s. Dílna Zauhlovačky s Re-use centrem
Mladí občané, z.s. Kandiduju.cz
Pontopolis z.s. Participativní plánování zadržování vody v krajině
ProRadotín, z. s. Radotín na Moravě se zazelená
Spolek Herout Heřmanův Městec Hlídač vzduchu
Zenárna, z.s. Hlasy města

 

Zaměření Advokační a watchdogové aktivity

Projekty doporučené k podpoře

Název organizace Název projektu
ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s. Pro Těšín
Okrašlovací spolek čelákovický Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

 

Zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin

Projekt doporučen k podpoře

Název organizace Název projektu
TUKE.TV, z.s. Advokační a mediální trénink romských juniorů

 

Složení hodnotících komisí dle jednotlivých zaměření najdete pro obě výzvy zde.

Pro další informace nás kontaktujte na emailu: konzultace@activecitizensfund.cz.

Přihlášení k newsletteru