Největší životní výzvou je pro mě nevyhořet, říká předsedkyně organizace Rovnovážka

28. 5. 2024

Rovnovážka vznikla v roce 2011 s týmem několika nadšených a zapálených žen, kterým není lhostejné, že všichni lidé nemají v životě, a hlavně na trhu práce, stejné šance jako ostatní. Ve středu zájmu stojí ženy, matky, kterým organizace pomáhá nacházet vzácnou životní rovnováhu při plnění všech jejich rolí. Rovnovážky jsou také mámami a ví, jak těžké a jak důležité to je. Orgnaizace pracuje také se zaměstnavateli a šíří mezi nimi povědomí o tom, jak potřebné a výhodné pro všechny strany jsou svobodné a flexibilní formy zaměstnávání. Na otázky odpovídá Klára Tidrichová, předsedkyně Rovnovážky.

Heslem programu Active Citizens Fund je „S odvahou“. K čemu je podle vás ve vašem projektu/v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
V projektu podpořeném z programu Active Citizens Fund podporujeme matky samoživitelky. Ty musí prokázat velkou odvahu k tomu vychovávat děti bez partnera, ustát mnohé složité situace, vyrovnat se s nedostatkem financí, skloubit péči o děti s prací. Za to vše jim patří velký obdiv. My jim v projektu dodáváme odvahu do dalších kroků – např. k tomu, aby si uměly vyjednat odpovídající podmínky v zaměstnání.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? Proč potřebujeme v České republice aktivní občany?
Bez aktivních občanů by nemohla existovat zdravá společnost.

Jak podle vás můžeme podpořit rozvoj aktivních komunit, které se zapojují do veřejného dění a pečují o rozvoj svého okolí?
Pomáhat komunitám udržitelně se rozvíjet, vzdělávat členy komunit, propagovat, propojovat, povzbuzovat (oceňovat), pomáhat najít zdroje potřebné pro činnosti (finanční i nefinanční).

Co pro vás představuje největší výzvu?
Nevyhořet.

Kdo/co je inspirací pro vaši činnost?
Další aktivní občané/neziskovky/komunity. Tím, co nás žene kupředu jsou také krásné příběhy našich klientů, které jsme podpořili, povzbudili nebo jim pomohli znovu vstát.

Chtěli byste s námi sdílet tipy, nápady, těžkosti i radosti z vaší práce? Zde je otevřený prostor pro vaše zkušenosti.
Dlouhodobě se potýkáme s problémem udržitelného financování. Jsme odkázáni na granty a drobné dárce. Realizace projektů je velmi administrativně náročná a zatěžující. Praxí jsme mnohokrát ověřili, že naše práce má reálné dopady. Pomohli jsme stovkám lidí. Byli bychom rádi, kdyby se některé naše úspěšné programy mohly realizovat opakovaně bez nutnosti podávání nových žádostí o grant (kdyby existovalo něco jako akreditace organizace, která by pak na jejím základě měla nárok na určitý obnos, za nějž by realizovala programy v předem definovaném rozsahu).

Přihlášení k newsletteru