Systémové granty: 51 projektů postupuje do dalšího kola

14. 11. 2019

V pondělí 4. listopadu jsme uzavřeli výzvu na systémové granty programu Active Citizens Fund. Celkem se přihlásilo 53 z vás. Některé žádosti prošly hned napoprvé formální kontrolou a byly připraveny k postupu hodnoticí komisi. Jiné žádosti bylo třeba doplnit nebo upřesnit. 2 projekty nesplnily kritéria oprávněnosti – to znamená, že nenaplnily povinné podmínky a nebylo možné požádat jejich doplnění.

Máme radost ze všech žádostí, které jsme obdrželi a můžeme je postoupit do hodnotícího procesu. A co je cílem této výzvy? Systémová změna znamená změnu podmínek, pravidel, norem či chování jedinců, kteří tvoří daný systém. Systémové změny mohou probíhat na různých úrovních – na úrovni celého státu se zpravidla jedná o společenskou změnu (rámcovou změnu celostátního systému), na úrovni jedné obce se jedná o lokální změnu.

Výzva programu Active Citizens Fund byla určena všem neziskovým organizacím registrovaným v České republice s nejméně dvouletou aktivní historií, které působí v některé z těchto 5-ti tematických oblastí: aktivní občanství, lidská práva, znevýhodněné skupiny, genderová rovnost nebo klimatická změna. Podpoříme v ní projekty, které se zaměří na advokační a watchdogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin a občanské vzdělávání a mediální gramotnost. Finanční podpora z Fondů EHP a Norska, o kterou bylo možné žádat činí 100 – 250 000 eur na projekty s délkou 3-4 roky.

Prioritou systémových grantů jsou zejména změny na vyšších úrovních – ty často vyžadují advokační práci a síťování s dalšími aktéry, kteří v systému fungují a ovlivňují jeho chod a pravidla, jedná se o dlouhodobý proces (a tomu odpovídá délka projektu a výše systémového grantu).

Gratulujeme všem, kteří jsou ve druhém kole! Zároveň výzýváme organizace k podávání žádostí na základní granty. Tuto výzvu uzavřeme v pondělí 2. prosince 2019, ve 12 hodin.

Přihlášení k newsletteru