Odvaha Fest Ostrava!!!: Jakým výzvám čelí občanská společnost v Moravskoslezském kraji?

2. 5. 2024

Ostrava se stala arénou pro setkání organizací občanské společnosti z Moravskoslezského kraje, které mají zásadní vliv na lepší život v regionu a neváhají se zapojit do změn ve svém okolí. Odvaha Fest, oslava ducha odvahy ve veřejném prostoru, probíhal ve čtvrtek 25. a pátek 26. dubna a nabídl organizacím možnost sdílení svých zkušeností, reflexi aktuálních témat a široké spektrum aktivit a diskusí. Zorganizoval ho tým programu Active Citizens Fund z Nadace OSF a Výboru dobré vůle –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nadace Olgy Havlové, který podpořil v Moravskoslezském kraji v uplynulých 4 letech celkem 31 projektů částkou 23 milionů korun.

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno poděkování organizacím za jejich činnost, sdílení zkušeností, potřeb, výzev a překážek, kterým organizace v kraji čelí. Debatovalo se o úspěších, ale i překážkách na cestě k financování a udržitelnosti neziskového sektoru. Přes čtyřicet zástupců organizací občanské společnosti ze všech částí Moravskoslezského kraje se sešlo v Plato Bauhaus, aby sdíleli své potřeby, zkušenosti a propojili se.

Mezi hlavní výzvy zařadily organizace občanské společnosti například to, že jejich práce není dostatečně veřejně známá a oceňovaná, což vyžaduje zlepšení know-how ohledně marketingu a PR. Nedostatek odborného personálu a finančních prostředků je dalším závažným problémem, který omezuje možnosti těchto organizací. Je také nutné bojovat proti předsudkům vůči cílovým skupinám a posílit prestiž organizací v sociální oblasti. Zefektivnění procesů a snížení byrokracie je klíčové pro zlepšení efektivity práce, a stejně tak je důležité posílit spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými organizacemi. Práce na podpoře komunit a zajištění dostupnosti služeb je rovněž nezbytná pro udržení a posílení účinnosti a vlivu občanského sektoru.

Organizace se shodly, že je hlavně potřeba o sobě a své práci navzájem vědět a tzv. “znát svého souseda”. Důležitá je multidisciplinární spolupráce a propojování, přičemž je třeba překonat zbytečné soutěžení a spíše se zaměřit na partnerství a sdílení dobré praxe. Zároveň je nutné posílit práci s komunitami a zapracovat na inovacích a personálním rozvoji v organizacích, na které často nezbývá čas ani finance. Vlastní posílení kapacity organizací je klíčové pro efektivní řešení těchto výzev.

Od účastníků zaznělo několikrát díky, že jste pro nás setkání uspořádali a umožnili nám se spolu sejít. My sami na organizaci takového setkání nemáme kapacity, a přitom je pro nás tak důležité a přinosné. A žádný jiný donor to pro nás nedělá!“, říká Barbora Hořavová, provozní ředitelka Nadace OSF.

Páteční program v Ústřední knihovně města Ostravy se zaměřil na téma fundraisingu, které si organizace samy vybraly. Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje v Ostravě vedla pracovní setkání šité na míru organizacím z Moravskoslezského kraje. Dobrou i špatnou praxi na workshopu sdílela také Martina Dunděrová z Mobilního hospicu Ondrášek, organizace, která fundraising stavěla tzv. “na koleně”. Martina mimo jiné publiku připomněla, že fundraiser je každý, kdo mluví o dané organizaci. Důležité je taky znát své publikum aneb Ostravákům to můžete říct rychle a napřímo, jsou na to zvyklí.

Odvaha Fest zorganizovali zástupci programu Active Citizens Fund, který od roku 2020 podpořil celkem 300 projektů organizací občanské společnosti, rozvoji Moravskoslezského kraje se věnovalo 31 projektů podpořených částkou 23 milionů korun. Program spravuje konsorcium tří organizací: Nadace OSF, Výbor dobré vůle –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Motto celého programu Active Citizens Fund je #sOdvahou, protože v organizacích občanské společnosti pracují lidé, kteří každý den projevují odvahu, jsou aktivní, motivovaní a nebojí se měnit svět kolem sebe. Organizace v kraji s odvahou vytváří podmínky pro zdravý a bezpečný vývoj dětí, starají se o lidi se znevýhodněním a speciálními potřebami, o seniory a lidi bez domova, digitalizují a zefektivňují svou práci, aby mohly pomáhat, kde je třeba. Mapu podpořených projektů najdete na webu http://www.activecitizensfund.cz.

Fotografie z akce najdete ZDE (autorkou fotek je Jana Hájková).

Přihlášení k newsletteru