Barbora Hořavová: Neziskové organizace projevují odvahu každý den

12. 11. 2020

Posláním Nadace OSF je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Organizace se zaměřuje na aktuální potřeby neziskového sektoru a nebojí se kontroverzních a opomíjených témat, prosazuje rovné šance ve vzdělávání i ve využívání příležitostí současného světa. Spolu s Výborem dobré vůle a Skautským institutem je součástí konsorcia, které spravuje program Active Citizens Fund. O tom, proč je důležité v ČR podporovat aktivní a odvážnou občanskou společnost, jsme hovořili s programovou ředitelkou Nadace OSF, Barborou Hořavovou.

Heslo programu Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha? 
Odvaha pro mne znamená osobní rozhodnutí překročit hranice své komfortní zóny, a to na základě přesvědčení, že překonat svůj přirozený strach nebo dokonce trochu či více riskovat, má smysl. A nehledě na to, zda se jedná o rozhodnutí v osobní záležitosti, pracovní nebo občanské, vždy si zaslouží uznání a respekt. Určité dávky odvahy je pro mnoho z nás také zapotřebí v okamžicích či životních situacích, kdy je nutné přijmout zodpovědnost – ať už za svou rodinu, volební hlas nebo pracovní projekt. 

Čím program Active Citizens Fund přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy? 
Program podporuje aktivní občanství, lokální i regionální iniciativy a umožňuje celé řadě organizací posílit své interní kapacity. Tím zásadně přispívá k vyšší stabilitě občanské společnosti, což v důsledku zvyšuje její akceschopnost, spolupráci a odvahu se ozvat tam, kde se na hlas a potřeby občanů trochu zapomíná. 

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu?
Mám pocit, že v současné společnosti musí neziskové organizace projevovat odvahu každý den, když čelí znova a znova pochybnostem, zda je jejich práce prospěšná. (Paradoxně právě současná krize kolem covidu pomáhá alespoň některé tyto pochybnosti rozptýlit.) Co se týče Nadace OSF, projevujeme odvahu po celou dobu naší existence, zejména když přinášíme do české společnosti nové koncepty a témata – za všechny jmenujme např. paliativní péči, watchdogy, otevřená data, či aktuální téma budování okruhu příznivců (constituency building). 

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem? 
Mě osobně spíše fascinují odvážná osobní rozhodnutí, jako třeba rozhodnutí dvacetiletého člověka adoptovat své mladší sourozence. Obdiv zaslouží rovněž ti, co se nebojí přiznat chybu. A poslední dobou jsou to do určité míry i lidé, kteří se rozhodnou jít do politiky. Všechny tyhle z pohledu společnosti možná malé osobní činy podstatně formují i celkové naladění společnosti. 

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto programu? 
Možnost podpořit věci a projekty, které by jinde podporu nenašly. Možnost pracovat ve skvělém týmu, ve kterém jsou týmová spolupráce a vzájemná podpora naplněny beze zbytku. 

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? 
Zásadně, přičemž se nemusí nutně jednat o aktivismus ve smyslu, že něco iniciuji já sám, ale že mám chuť se do něčeho zapojit nebo podpořit něčí myšlenku. Že se zkrátka zajímám o to, co se děje kolem mne. 

Jak projevuje odvahu cílová skupina vaší organizace? 
Neziskové organizace tím, že se nenechají odradit a šlapou dále, bez ohledu na to, že často nemají uznání a respekt ani od těch, kterým pomáhají. Naši dárci pak tím, že podporují pro někoho příliš abstraktní téma demokracie a rozvoje svobodné společnosti, ve kterém nejsou vidět výsledky za pár měsíců, ale projeví se až v mnohem dlouhodobějším horizontu.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění? 
Protože věřím(e), že demokracie je zatím ten nejlepší systém, který nám umožňuje rozvíjet a naplno využít potenciál, ale i naplnit potřeby nás všech.

Přečtěte si další Příběhy odvahy.

Přihlášení k newsletteru