Výstupy z webináře: Kampaně ke zlepšení prostředí pro organizace občanské společnosti

17. 12. 2020

V úterý 8. prosince 2020 se konal webinář, jehož cílem bylo sladění chápání ukazatele 5.2.1 – Počet realizovaných kampaní na zlepšení prostředí pro organizace občanské společnosti. Online setkání, které lektorovala PR manažerka Nadace OSF Markéta Wittichová, mělo přinést našim příjemcům vzájemnou inspiraci, jak která organizace kampaň s elementem zlepšení prostředí pro organizace občanské společnosti pojímá.

Webináře se zúčastnili zástupci a zástupkyně organizací MIKASA, Spiralis, NROS, Česká asociace streetwork, Hlídač státu, INEX, Centrum pro média, ekologii a demokracii, Nadační fond Modrá rybka, Kolpingova rodina Smečno, P3 – People, Planet, Profit, Ústav nezávislé žurnalistiky, Společnost tady a teď, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a Plán B.
Účastníci a účastnice byli rozděleni do 4 skupin, ve kterých diskutovali následující otázky: Co vnímáte jako nutnou součást komunikačních kampaní? Co se vám nejvíce osvědčilo?

Z diskusí vyplynulo několik základních bodů:

 • Kampaň musí být zasazená do kontextu, musí být srozumitelná
 • Zmapovat si, jak je na tom konkurence
 • Stanovení komunikačních cílů
 • Spolupráce s odborníky, agenturami
 • Originální, srozumitelné emočně nabité sdělení
 • Volba nástrojů komunikačního mixu – jaké kanály zvolíme k oslovení cílové skupiny
 • Časový i finanční plán kampaně, vyhodnocení (výstupy v médiích, dosah příspěvků)

 

Podrobnou vizualizaci témat, která jednotlivé skupiny zmiňovaly, naleznete zde.

Následovala prezentace vybraných příjemců (příjemkyň) – Jany Bohuňkové z Hlídače státu, Kristýny Polakovičové z organizace Mikasa a Hana Černáková ze Spiralis. V rámci svých příspěvků představily, jak si definují pojem kampaň vedoucí ke zlepšení prostředí pro organizace občanské společnosti a jak svou kampaní přispějí ke zlepšení.

Na závěr zaznělo několik praktických tipů:

 • Společná řeč – facebooková skupina pro sdílení aktuálních témat, které neziskové organizace řeší,
  domlouvají se tam společná prohlášení, koordinuje Tomáš Urban z Člověka v tísni – více zde:
 • Příběhy odvahy – prezentace grantistů ACF formou krátkých rozhovorů – chcete-li se zapojit a prezentovat váš projekt, pište Elišce Vidomus.
 • Argumentář – pro příjemce jsme připravili materiál, který shrnuje nejčastější stereotypy a
  komunikační fauly o nezisku a Norských fondech a jak na ně reagovat. Je volně k dispozici všem
  příjemcům programu Active Citizens Fund

Pokud budete potřebovat cokoliv vyjasnit ohledně kampaní a plnění ukazatele – neváhejte kontaktovat své koordinátory programu Active Citizens Fund.

Přihlášení k newsletteru