Brusel rozjíždí kampaň #OurStories a zvažuje další období grantů

14. 11. 2023

V říjnu programový tým Active Citizens Fund vycestoval do Bruselu na setkání organizací, které mají v dalších evropských zemích na starost tento program EEA and Norway Grants. Se zástupci a zástupkyněmi z ostatních zemí se vzájemně inspirujeme, radíme se, co bychom mohli dělat jinak a lépe (co se povedlo, co se nepovedlo), zajišťujeme, abychom všichni táhli za jeden provaz, hledáme partnery ke spolupráci. To, co si z těchto setkání odvezeme, uplatňujeme zpátky doma. Ať už jde o správu grantů, komunikaci s vámi, organizacemi občanské společnosti, nebo propagaci vašich úspěchů. Na setkáních zároveň předáváme zpětnou vazbu sekretariátu pro EEA a Norské fondy v Bruselu (Financial Mechanism Office), která se propisuje do celkového fungování grantového mechanismu.

Mechanismus právního státu (Rule of Law)

Jednou z iniciativ českého týmu programu Active Citizens Fund bylo setkání k tématu důležitosti občanského sektoru pro respektování mechanismů právního státu. Důvodem setkání bylo sdílení zkušeností z přípravy podkladů pro každoroční Rule of Law Report, kterým Evropská komise hodnotí stav vlády práva v jednotlivých zemích. Setkání k mechanismu právního státu se účastnil i člen naší spolupracující organizace David Ondráčka z Glopolisu, který prezentoval zapojení organizace do českého Rule of Law Reportu. 

Mezi členskými státy se zároveň diskutovala strategie podpory občanské společnosti pro potenciální další programové období. Jako jeden z nejzásadnějších bodů, který by měl dostát změny, je flexibilita. Na větší flexibilitě fondů se shodují všechny země s programem Active Citizens Fund, na setkání jich bylo celkem 14. Jako zásadní se také ukazuje zjednodušování pravidel nebo změny v reportingu. Samostanou kapitolou pak bylo podporování každodenního fungování organizací (tzv. Organizational Grants), které je hlavním pilířem udržitelnosti neziskového sektoru. Stran českého zastoupení v Bruselu, je nutné zmínit důležitost kladenou na partnerský přístup, regionální pokrytí a širokou definici znevýhodněných skupin.

Kampaň #OurStories

Aby členské státy napříč Evropou mluvily jedním hlasem a podpořily tak sdílené hodnoty zelenější, inkluzivnější a demokratičtější Evropy, představily EEA a Norské fondy v Bruselu novou nadnárodní kampaň #OurStories. Kampaň #OurStories zahrnuje inspirativní příběhy z projektů, které granty EHP a Norska umožnily. Od malých komunitních projektů až po transformační národní iniciativy – za každým grantem, za každým úspěchem se skrývá příběh, který čeká na vyprávění. I vy s námi můžete sdílet své příběhy odvahy nebo přidat k nim  #sodvahou a #OurStories. Inspiraci z Česka najdete třeba na stránkách EEA and Norway Grants nebo na stránkách českého Národního kontaktního místa pro Norské fondy.

Příběh polských voleb 

Inspirativních příběhů na bruselských setkání nebylo málo. Letošním highlightem byly ale jednoznačně polské volby. Zpráva z Polska je jasná, výsledky voleb ukazují, že aktivní občanská společnost má smysl.

Jaký byl jejich výsledek: 

  • K volbám šlo 71,5 % žen ve věku 18-29 let a 77,3 % žen ve věku 30-39 let.
  • Volební účast mladých se zvýšila o 20%.
  • Posílila naděje Poláků, ale i v dalších evropských zemích, že ne všichni musí věřit propagandě.


Jak se to stalo:   

  • Desítky organizací občanské společnosti vedly společnou kampaň Vaše volba, která byla zaměřena na ženy a mladé.
  • Kampaň byla založena na datech.
  • Stěžejní byla komunikace – do přípravy a strategie kampaně, stejně tak šíření v mediálním prostoru, se zapojily zdarma komunikační agentury a média.
  • Zásadní také byla osobní zkušenost velké části Poláků s pobytem nebo prací v zahraničí, ale i Brexitem či exilem v době komunismu – právě zahraniční zkušenosti je přesvědčily, aby hlasovali pro demokracii.

Přihlášení k newsletteru