Příběhy našich grantistů: Přechod do online prostředí a komunikace s veřejností jako priority

28. 6. 2021

Průběžná evaluace, směřování ke stanoveným cílům, komunikace své práce, ale i programu Active Citizens Fund, šíření osvěty i zapojení veřejnosti do projektových aktivit. To je jen krátký výčet toho, čemu se příjemci našich grantů ve svých projektech během prvních měsíců realizace věnovali. Od dubna 2021 jsme již přečetli více než pět desítek monitorovacích zpráv našich příjemců a úspěchy každého z nich nás nesmírně těší o to víc, že se neostýchají s námi sdílet i to, co se nepovedlo tak úplně dle původních představ.  

Například projekt organizace Zachraň jídlo, který hledá cesty, jak neplýtvat jídlem, oceňuje především to, že mu grant umožnil sebejistější orientaci v tématu a zlepšení komunikace skrze webové stránky i sociální sítě. Podobně další náš příjemce, Institut pro udržitelný rozvoj, vyzdvihuje komplexnější vhled do problematiky veřejných zakázek, což nakonec vyústilo i ve změnu v některých základních aktivitách.

Obecně naše granty podpořily lepší medializaci projektů a zároveň přispěly ke zlepšení komunikace s veřejností. Všechny tyto projekty byly na samém začátku ovlivněny pandemií koronaviru a s tím spojenými omezeními. Příjemce to však nezastavilo a stále přicházejí s kreativním řešením, jak cílů projektu dosáhnout i přes ztíženou situaci. Jsme rádi, že se nám společně daří hledat možná řešení a umožnit jim tak reagovat na své aktuální potřeby.

Jednotlivé projekty totiž reflektovaly nutnost rychlého a pružného reagování na změnu a také to, že musí fungovat v online prostředí. Právě druhý zmíněný aspekt je klíčový a nemizí ani v době, kdy pandemie ustupuje. Organizace lépe fungují na sociálních sítích, pracují s newslettery, sdílí své pracovní úspěchy a oslovují tak své cílové skupiny novou formou. 

To je stěžejní například i pro organizaci Rezekvítek: „Naučili jsme se ovládat online nástroje, sdílet pracovní dokumenty přes Google disk a hlavně se radovat i z malých úspěchů, a tím motivovat spolupracovníky na projektu a především zapojené žáky, studenty a pedagogy. Myslím, že rčení ‚všechno zlé je k něčemu dobré‛ je naprosto výstižné pro tento projekt.“ Tak komentovali členové týmu výhody získání grantu i to, jak využili nečekanou situaci v pandemii jako příležitost. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. si zase váží toho, že díky grantu poznali důležitost PR pro dobrou prezentaci organizace a její práce. Získali také lepší přehled o tom, kdo jsou jejich “zákazníci”, a umí pro ně ušít nabídku víceméně na míru. „Ujasnili jsme si, že tvorba webu, který má být dlouhodobě přínosný a udržitelný, je průběžná a dlouhodobá práce a je nutné ověřovat jeho obsah s lidmi, pro které web slouží. Naučili jsme se být velmi flexibilní v přípravách jednotlivých aktivit, které se neustále posouvají nebo mění kvůli koronaviru. Učíme se také, jaké argumenty dobře fungují a zapůsobí, aby veřejná správa změnila svůj způsob písemné komunikace, nejen s lidmi s mentálním postižením. Podařilo se nám navázat spolupráci hned na několika frontách jak s lidmi s postižením, tak s veřejnou správou. 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s. zdůrazňuje, že v rámci projektu se podařilo proškolit učitele a s dětmi nacvičit a upevňovat očekávané chování, a to nejen v osobní, ale i online výuce, dále se pak organizace naučila, jak přistupovat k žákům s ADHD, protipandemická opatření paradoxně usnadnila zprostředkování technického vybavení pro distanční výuku žáků, a nesporným benefitem se stalo zajištění psychologické podpory žáků. 

Organizace Slovo 21 pak svůj největší úspěch hodnotí takto: „Největším úspěchem je vytvoření silné základny komunitních organizátorek, jejichž vzájemná interakce je velice motivační i pro nás. Organizátorky komunikují nejen v rámci svých komunit, ale udržují kontakty a informují se napříč městy, ve kterých v rámci projektu pracují. Navázali jsme také komunikaci s místní samosprávou v Náchodě a Budišově a jsme členy dvou místních akčních skupin.”

Za programový tým Active Citizens Fund jsme velmi rádi, že můžeme podporovat projekty, které by jinak svůj start či fungování měly náročnější. Víme, jak obtížné může být vysvětlování a obhajoba své práce a kultivování veřejnosti. Proto si vážíme vás všech, kdo se o to zasazujete, a děkujeme všem za milou zpětnou vazbu, kterou jsme v monitorovacích zprávách často nacházeli! 

 

Přihlášení k newsletteru