Worskhop: Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii

28. 4. 2021

Advokační fórum Nadace OSF vás zve na dvoudenní workshop: Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii.
Termín: 8. a 9. června 2021
Čas: první den 10.00 – 17.30, druhý den 9.00 – 16.30 hodin
Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 180 00 Praha 8-Libeň

Přihlašovací formulář vyplňte ZDE do 10. května včetně.

Workshop se bude konat pouze v případě, pokud nám to epidemiologická situace umožní. Během workshopu budeme dodržovat všechna hygienická opatření.

Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak efektivně přesvědčovat politiky a političky? Chcete vědět, jak úspěšně do společenských témat vtahovat veřejnost? Pracujete s médii a chcete, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je workshop Advokačního fóra Nadace OSF určen právě Vám!

Pro koho je workshop určen: pro pracovníky a pracovnice velkých i menších NNO, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit maximálně dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru účastníků. Kapacita workshopu je omezená.

Co se dozvíte a naučíte:

  • jak dobře vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
  • jak definovat hlavní problém a jeho příčiny
  • jak si správně stanovit řešení, cíle a strategii pro jejich dosažení
  • jak identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro vaše řešení
  • připravíte/budete se podílet na přípravě konkrétních modelových advokačních strategií
  • jak do vašich témat vtáhnout média a veřejnost
  • jak pro vaše řešení získat politiky a političky
  • získáte zpětnou vazbu na vaši práci od lektorů a hostů

Jak bude workshop vypadat?

Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelovou advokační strategii a plán práce pro svá témata. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude chtít pracovat na “svém” tématu, přidá se k někomu jinému. Kromě teoretického výkladu bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic.

Dále se účastnice a účastníci workshopu seznámí s případovými studiemi / příklady dobré praxe.

Co si z workshopu odnesete?

Zlepšíte se ve strategickém plánování vaší práce a pochopíte, jak k vašemu tématu přitáhnout veřejnost a oslovit média. Budete více rozumět tomu, jak pracují politici a političky a tomu, jak je získat pro vaše řešení. Současně si někteří z vás odnesou i základní plán práce pro vybraná témata.

V případě otázek pište prosím Olze na olga.havlinova@osf.cz.

Lektoři

Petr Machálek je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství. Dlouhodobě pracuje pro řadu českých i zahraničních organizací a jako spolupracovník Člověka v tísni nebo NESEHNUTÍ Brno se podílel na mnoha aktivitách a projektech na podporu demokracie, především v zemích bývalého Sovětského svazu, včetně postkonfliktních oblastí, kam občas odjíždí i jako pozorovatel voleb. V Nadaci Via působí jako konzultant pro lokální iniciativy a pro Nadaci Neziskovky.cz pracuje jako lektor vzdělávacích workshopů. Petr vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity politologii a sociologii a v současné době zde externě vyučuje. Od roku 2006 je za Zelené členem zastupitelstva v Brně-Žabovřeskách.

Milan Štefanec se od roku 1989 podílí na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí. Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy a s Advokačním fórem Nadace OSF jako konzultant pro advokační kampaně podporovaných nevládních organizací v ČR.

Těšíme se na vás!

Workshop je podpořen z programu Active Citizens Fund Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je tedy pro účastníky, účastnice zdarma.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.

Přihlášení k newsletteru