Co jsou otevřená data a k čemu nám mohou sloužit?

20. 7. 2020

Digitalizace, otevřenost, okamžitá dostupnost informací a jejich snadné a neomezené sdílení se staly základním fenoménem dnešní doby. Otevřená data se stávají nejen nedílnou součástí většiny oblastí veřejného života, ale v řadě oblastí jsou jejich nezastupitelným „hybatelem“ a „katalyzátorem“. 

Tématu otevřených dat byl věnován webinář, který jsme uspořádali 24. 6. Během něj nám Josef Šmída, koordinátor projektu Náš stát, naše data v Nadaci OSF vysvětlil:

  • jaká data jsou zavřená a proč by se neměla otevírat
  • příklady otevřených dat a jejich využití
  • právo na informace vs. právo na soukromí v digitálním věku
  • proč nám ochrana soukromí usnadňuje otevírání dat

 

Podrobný přehled možností, které přináší práce s otevřenými daty, návod, jak je používat, a příklady dobré praxe naleznete v následujícím dokumentu. Jako příklad využívání otevřených dat uvádíme dotazníkové šetření Nadace OSF o dopadech pandemie.


Pokud vás zajímá problematika otevřených dat a chtěli byste svoji organizaci v tomto směru více rozvíjet, přijměte pozvání na neformální setkání datařské komunity Nadace OSF Open Data Pivo*Limo, které se uskuteční na konci prázdnin. Akce je určena nejen pro tradiční datařky a dataře, zástupce businessu a veřejné správy, ale také pro zástupkyně a zástupce neziskových organizací, kteří mají chuť digitálně rozvíjet svoji působnost a třeba i rozjet nějaké zevrubnější digitální projekty (civic tech). Pokud máte o setkání zájem, vyplňte prosím formulář zde. Součástí formuláře je i preference termínu, který bude nakonec vybrán podle zájmu. Těšíme se na vás!

Přihlášení k newsletteru