Výzva na poskytnutí advokačních konzultací

22. 4. 2020

Nadace OSF vyhlašuje výzvu pro neziskové organizace a neformální iniciativy na bezplatné konzultace zaměřené na advokační práci. Výzva je vypsána v rámci předdefinovaného projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“, který realizujeme v rámci programu Active Citizens Fund.

Kdo může žádat

Žádat mohou všechny nestátní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů, a to bez ohledu na to, zda získaly či nezískaly grant z programu Active Citizens Fund. 

Cíl

Našim cílem je poskytnout podporu  45 organizacím, neformálním iniciativám v oblasti advokační práce v letech 2020 – 2022. 

Co díky konzultacím získáte

Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji přesvědčovat politiky a političky? Chcete vědět, jak co nejúspěšněji do společenských témat vtahovat veřejnost? Prostě a jednoduše, věnujete se advokační práci, vedete nebo chcete vést advokační kampaně? Jestli ano, pak jsou tyto konzultace vhodné právě pro vás.

Konzultace vám pomohou: 

 • dobře si vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
 • definovat hlavní problém a jeho příčiny
 • správně si stanovit řešení, které bude mít dlouhodobý efekt, cíle a strategii pro jejich dosažení
 • identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro prosazení řešení problému
 • vtáhnout do vašich témat média a veřejnost
 • nastavit aktivity, které zvýší šanci na váš úspěch

Budeme vám následně oporou při realizaci vaší advokační strategie.


Jak budou konzultace probíhat

Konzultace budou zajišťovat experti Advokačního fóra Nadace OSF Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil a další konzultanti, konzultantky.  

Nejčastější forma konzultačních aktivit:

 • půldenní a celodenní plánování advokačních strategií
 • osobní schůzky, telefonické nebo online konzultace , včetně možnosti rychlých konzultací po telefonu
 • komentování dokumentů – doporučení a stanoviska, texty výzev a petic

 

Jaký je rozsah a délka konzultací:

Rozsah konzultací je 32 hodin (včetně přímé práce a přípravy konzultantů, konzultantek) pro jednu organizaci, neformální iniciativu po dobu maximálně 12 měsíců. 


Přijímání přihlášek do výzvy

Výzva je otevřena od 23. dubna 2020.  

Výzva je průběžná a je otevřena až do vyčerpání kapacit konzultantů, konzultantek (15 – 20 organizací ročně). 

Termín pro zasílání přihlášek na následující komisi je 11. června 2020 včetně.

Přihlášky do výzvy podávejte prostřednictvím formuláře ZDE.

Celé znění výzvy si můžete stáhnout ZDE.


Kritéria výběru

Při výběru organizací, neformálních iniciativ budeme zohledňovat následující kritéria:

 • znalost tématu a představa o řešení problému
 • závažnost tématu 
 • zda je žadatel příjemcem grantů z programu Active Citizens Fund. (Není nezbytná podmínka pro výběr. Příjemci grantů Active Citizens Fund budou však preferováni.) 
 • zda žadatel pracuje v rámci strukturálně znevýhodněného kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj) (není nezbytná podmínka pro výběr)
 • zda se téma týká zlepšení situace znevýhodněných skupin (vítáno, ale není nezbytná podmínka pro výběr).

 

Pro úspěšné získání konzultací není nutné, abyste naplnili všechna kritéria.

V rámci výběru budou upřednostněny organizace, iniciatvy, které jsou příjemci grantů programu Active Citizens Fund. 

V případě otázek se obracejte na Štěpána Drahokoupila – stepan.drahokoupil@osf.cz.


Otázky a odpovědi

Mohou se hlásit i organizace, které nejsou příjemci grantů Active Citizens Fund?

Ano, mohou. Příjemci grantů z programu Active Citizens Fund budou získávat podporu přednostně před nepříjemci. V případě volných kapacit bude udělena podpora i nepříjemcům. 

Bude možné prodloužit konzultace nad rámec 12 měsíců?

V odůvodněných případech a po předchozím schválení bude možné prodloužit konzultace nad rámec 12 měsíců.

Co když vyčerpáte limit 32 hodin?

Pokud vyčerpáte limit 32 hodin během 12 měsíců, budete mít dvě následující možnosti. První, přihlásit se opakovaně o konzultace. Výzva bude průběžná, a to v letech 2020 až 2022. Druhá možnost je pokračovat ve formě placených konzultací. U placených konzultací nemůže být však zdrojem financování žádný grant poskytnutý programem Active Citizens Fund nebo Nadací OSF.

Bude možné se přihlásit o konzultace opakovaně?

Ano, organizace a neformální iniciativy mohou žádat o poskytnutí konzultací opakovaně. 


Výzva je součástí projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci programu. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Konzultace budou realizovány Advokačním fórem Nadace OSF.

Přihlášení k newsletteru