Odborné konzultace žadatelům o akční grant v zaměření Posílení neziskových organizací

16. 3. 2021

Zaujala vás grantová výzva na posílení digitálních kompetencí vaší organizace a efektivnější využívání technologií např. pro nabídku vašich služeb? Máte jasno v tom, co chcete řešit, ale nejste si jisti, které nástroje, technologie či kompetence zvolit? Pak vám zdarma nabízíme možnost individuální jednorázové konzultace v délce až 60 min. s odborníkem na IT služby a technologie.

Jde o pilotní konzultační podporu v rámci programu Active Citizens Fund, jejíž prospěšnost a další využití bude průběžně vyhodnocována. Konzultace budou poskytnuty v celkovém rozsahu 25 hodin.

Na odborné konzultace se můžete přihlásit od 16. 3. 2021 do vyčerpání 25 alokovaných konzultačních hodin (nejpozději však do 12. 5. 2021). Přihlašujte se prostřednictvím registračního formuláře. S ohledem na omezený počet konzultací vás budeme v případě udělení vždy informovat e-mailem, nejpozději do 5 pracovních dní od vaší registrace. Pokud dojde k vyčerpání alokovaného počtu konzultačních hodin před uzavřením výzvy na Posílení neziskových organizací, budeme o tom informovat na webových stránkách programu.

Tyto konzultace jsou pro vás vhodné, pokud:

– chcete požádat o podporu v grantové výzvě na Posílení neziskových organizací (akční granty v zaměření 5);

– máte jasně formulovaný problém v oblasti digitalizace a digitálních kompetencí, který chcete prostřednictvím grantu vyřešit, ale nevíte či si nejste jisti, jaké technologie, nástroje, či kompetence jsou pro rozvoj vaší organizace vhodné;

– přečetli jste si výzvu a máte promyšlen projekt, který odpovídá smyslu výzvy.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

– cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, organizaci aktivit, poskytování služeb, komunikaci s cílovými skupinami apod.;

– více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší participaci zejména zástupcům znevýhodněných skupin a umožní lepší dostupnost služeb/aktivit/úřadů pro všechny cílové skupiny;

– více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování na úrovni obce/města/státu, usnadní komunikaci občanů se zastupiteli, zlepší dostupnost úřadů apod.

Podmínkou pro poskytnutí konzultace je:

přihlášení na konzultaci v termínu od 16. 3. 2021 do vyčerpání 25 alokovaných hodin odborných konzultací, nejpozději však do 12. 5. 2021 (po přihlášení vám bude poskytnutí odborné konzultace potvrzeno, případně zamítnuto v případě vyčerpání časové alokace);

vyplnění podpůrného dotazníku Techsoup – vyplňte do 3 pracovních dní po potvrzení konzultace koordinátorkou programu;

vyplnění dotazníku se zpětnou vazbou do 3 pracovních dní od konzultace.

Tyto konzultace jsou odbornými konzultacemi nezávislého odborníka v oblasti IT. Nejedná se o konzultace ke zpracování žádosti či podmínkám výzvy na Posílení neziskových organizací, které poskytují výhradně koordinátorky programu Active Citizens Fund (kontakty najdete ve výzvě)!

Pokud se chcete dozvědět více o samotné výzvě i konzultacích, registrujte se na online webinář pro žadatele, který proběhne v úterý 30. 3. 2021 od 14 hodin.

Text výzvy i další dokumenty pro žadatele najdete v sekci Chceme grant.

Přihlášení k newsletteru