Šárka Štěpáníková: Odvaha je, když rodiče každý den bojují za zdraví svého dítěte a za štěstí celé rodiny

7. 12. 2023

Šárka Štěpáníková ze Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. popisuje, co pro ni znamená odvaha a proč se se svými kolegyněmi rozhodla s programem Active Citizens Fund neziskovou organizaci profesionalizovat. EDUCO poskytuje sociální službu ranou péči. Poradkyně rané péče z EDUCO zajišťují odbornou podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním a to od narození do 7 let věku. Dětem a rodinám pomáhají v jejich domácím prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci.

Heslem programu Active Citizens Fund je „S odvahou“. K čemu je podle vás ve vašem projektu/v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
Je to odvaha pustit se do dalšího kroku k profesionalizaci naší neziskové organizace. Digi projekt podporuje oblast rozvoje technologií a dovedností s tím spojených, na kterou NNO těžko získávají finanční podporu. Ve Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s. jsme rádi, že máme tuto příležitost. Je to cesta k zefektivnění některých důležitých kroků, které v organizaci potřebujeme změnit. Změna je jediná konstanta a s odvahou se dělá snáz.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? Proč potřebujeme v České republice aktivní občany?
Aktivní občanská společnost je dle mého názoru nezbytná k udržení a rozvoji demokracie a svobody. Věřím tomu, že aktivita nás občanů, vede k tomu, abychom zajistili vlastní potřeby a současně se postavili za potřeby ostatních lidí, kteří nemají možnost je vyjádřit. Aktivní občany potřebujeme k tomu, aby se náš stát rozvíjel a byl zdravým prostředím pro všechny generace.

Jak podle vás můžeme podpořit rozvoj aktivních komunit, které se zapojují do veřejného dění a pečují o rozvoj svého okolí?
Cest je určitě více. Důležité je poskytnout aktivním lidem prostor pro realizaci jejich myšlenek a nápadů. Zachytit skvělé projekty a potom je finančně podpořit, aby dobré myšlenky nezůstaly kvůli nedostatku financí v šuplíku.

Co pro vás představuje největší výzvu?
Podělím se o zkušenost rodičů dětí se zdravotním postižením. Rodičům chybí propojenost mezi zdravotnictvím, sociálními službami a školstvím. Atomizace systému našich ministerstev v ČR jim komplikuje jejich i tak těžkou situaci. Podpoření mezioborové spolupráce by jim ulehčila život. O to se v rané péči snažíme a změnu situace považujeme za jeden z hlavních cílů naší každodenní práce.

Kdo/co je inspirací pro vaši činnost?
Největší inspirací jsou pro mě rodiče dětí se zdravotním postižením, kteří každý den bojují za zdraví svého dítěte a za štěstí celé rodiny. Jsou to maminky a tatínkové, kteří se každý den (i noc) starají o to, aby se jejich dětem dobře dařilo navzdory tomu, jaký má handicap. Rodiče dětí se zdravotním postižením považujeme s kolegyněmi v EDUCO za největší odborníky na jejich děti.

Chtěli byste s námi sdílet tipy, nápady, těžkosti i radosti z vaší práce? Zde je otevřený prostor pro vaše zkušenosti.
Radostná je každá pozitivní zpětná vazba od rodin, o které se v práci staráme. Radostné je, když slyšíme, že se rodičům a dětem podařilo něco nečekaného nebo opačně něco, o co se s dítětem dlouho snažili. Radostné je, když vidíme, že žijí svůj život šťastně a že naši službu už nepotřebují.

Přihlášení k newsletteru