Digitalizujeme neziskový sektor!

18. 8. 2021

Překotný posun většiny aktivit a činností do online prostoru kvůli pandemii ukázal, že digitalizace neziskových organizací je nezbytným krokem dalšího vývoje a udržitelnosti celého sektoru. Proto jsme se rozhodli vyhlásit zcela novou výzvu na akční granty (v zaměření Posílení neziskových organizací), kterými podpoříme rozvoj znalostí a dovedností pro používání digitálních technologií i posílení kompetencí v digitalizaci. Celková finanční podpora ve výši 151 000 eur bude rozdělena ve 3 průběžných uzávěrkách v letech 20212023. První uzávěrka výzvy byla 31. května 2021. Další kolo této výzvy bude otevřeno v lednu 2022 s uzávěrkou v květnu 2022.

V první uzávěrce výzvy na akční granty na digitalizaci nezisku jsme rozdělili téměř 60 000 eur 21 organizacím. Máme radost z toho, že 8 podpořených organizací pochází ze strukturálně postižených regionů. Zájem o tyto granty byl dle očekávání vysoký, v této uzávěrce podalo žádost celkem 123 organizací. 

Pro žadatele, kteří si chtěli před podáním žádosti ujasnit, jaké nástroje, technologie či digitální kompetence by pro ně byly nejvhodnější, jsme zdarma připravili možnost individuálních odborných konzultací s odborníkem na IT služby a technologie. Konzultaci absolvovalo celkem 22 organizacím, z nichž 11 následně podalo žádost o grant. Sledujte další příležitosti programu na odborné konzultace či vzdělávání pro neziskovky nejen v oblasti digitalizace zde.

”Pro nás to byl velice vhodný nástroj, jak s někým probrat naši situaci a probrat i možná řešení. Hodnotím velice pozitivně.”  (příjemce konzultace)

“Myslím si, že konzultace byla vždy přínosná, protože organizace získaly tzv. jiný pohled na věc. Někteří ho bezesporu využijí jen pro tuto žádost, pro většinu to ale byly podněty, které mohou mít dlouhodobější vliv a mohou je nasměrovat k podstatnějším změnám (a postupně k digitální transformaci organizace jako takové).” (Jakub Štogr, odborník na IT služby a  technologie)

Kompletní výsledky hodnocení akčních grantů v zaměření Posílení neziskových organizací si můžete stáhnout zde.

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace  Název projektu
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství  Lepší práce s kontakty v Aperiu
Armáda spásy v České republice, z. s.  Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice
Business & Professional Women CR z.s.  Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR
Centrum Anabell, z. ú.  Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.  ProEfekt
CRM pro neziskovky, z. s.  Eventový modul pro CPN
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v    Mostě  Digitalizace služeb v Modroklubíku
Diecézní charita ostravsko-opavská Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské
Dobro-volně, z. s.  Aktivně proti digitálnímu vyloučení
Dobrovolnické centrum, o.s.  Digitalizace dobrovolnictví – Vlna pomoci v Ústeckém kraji
FORTO  Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit
Hnutí DUHA – Sedmá generace  Uživatelsky přístupná Sedmá generace
Kappa Beta Institut, z.s.  Moderně na mediaci
LECCOS, z.s.  Webové stránky jako informační portál i nástroj komunikace
Nadační fond Loďka  Digitalizace nadačního fondu Loďka
Oblastní charita Červený Kostelec  Méně administrativy, více péče nemocným roztroušenou sklerózou
PROTEBE live, z.s.  Digitální podpora kreativního hnízda
Slezská diakonie Druhý krok k ERP systému
Spirála Ostrava, z.ú. Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava
Tamjdem, o.p.s. V Tamjdemu efektivněji – se Salesforce a online
Zeměkoule, z.s. Digitalizace Zeměkoule, z.s.

 

Složení hodnotící komise v zaměření Posílení neziskových organizací najdete zde.

Nejbližší grantové výzvy programu Active Citizens Fund

V říjnu 2021 vyhlásíme druhé kolo výzvy na základní granty, kde budete moci získat až 85 000 eur na projekt v délce až 2 let, otevřena budou všechna zaměření programu. 

#sOdvahou můžete požádat také o akční grant v další čtvrtletní uzávěrce dne 30. září 2021, a to v zaměřeních 2 – Advokační a watchdogové aktivity nebo 3 – Zmocnění znevýhodněných skupin, ve kterých ještě nebyla vyčerpána velká část letošní alokace. Výzva je určena pro lokální méně zkušené neziskové organizace, které se mohou přihlásit o individuální konzultace k plánovanému obsahu a přípravě žádosti zde. Přihlásit se na konzultace můžete vždy nejpozději 2 týdny před čtvrtletní uzávěrkou grantové výzvy.

Pamatujte, že každá organizace může v součtu všech grantových výzev programu podat maximálně 3 žádosti a získat maximálně 125 000 eur (tyto limity se netýkají pouze Fondu bilaterální spolupráce).

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailu: konzultace@activecitizensfund.cz.

Přihlášení k newsletteru