Petr Globočník: Snažíme se lidi motivovat k aktivnímu občanství, protože nadávání u piva nic nevyřeší

18. 10. 2021

Členové spolku MY Litvínov se aktivně pokouší proměnit neutěšený stav sociálně vyloučené lokality Janov. Cílem jejich projektu je posílit komunitní vazby mezi obyvateli, nabídnout místním lidem kulturní vyžití i umožnit jim bezpečně trávit volný čas. ‚‚Spolupráce na projektu pro mě znamenala velký životní skok a dodala mi odvahu se naplno začít věnovat věcem, na kterých mi, vedle rodiny, opravdu záleží,‘‘ říká v rozhovoru Petr Globočník ze spolku MY Litvínov. 

Heslo ACF zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Odvahu potřebuje každý z nás. Odvaha vytváří hrdiny každodenního života a těch si cením nejvíc. Odvahy je třeba, má-li se naše společnost vyvíjet, měnit k lepšímu. Odvaha je třeba zejména tehdy, když se děje nějaká nepravost. 

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

V rámci našeho projektu pomáháme nalézt odvahu stát se právoplatnými členy společnosti lidem, kteří žijí v sociálním vyloučení. Snažíme se v nich probudit odvahu změnit svůj život a své okolí.

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které vaše organizace musela projevit odvahu?

Odvahu jsme potřebovali už na samotném začátku, když jsme se rozhodli psát náš projekt. Je to pro nás vážně velká věc. Do té doby jsme byli spolkem přátel, který se nepravidelně scházel a realizoval dílčí aktivity ve městě. Bylo to vlastně rozhodnutí vedoucí k prvním kroku přeměny našeho spolku na profesionální organizaci. Taky si myslím, alespoň podle reakcí okolí, že rozhodnutí jít právě do Janova taky chtělo jistou dávku odvahy. :-)

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Spolupráce na projektu pro mě znamenala velký životní skok a dodala mi odvahu se naplno začít věnovat věcem, na kterých mi (mimo rodiny) opravdu záleží. Díky tomu jsem si také troufl pustit se do aktivit, o kterých jsem si dříve myslel, že jsou mimo mé schopnosti.

Jak projevuje odvahu cílová skupina Vašeho projektu?

Mezi naši cílovou skupinu patří i Romové. Ti musí projevovat odvahu každý den, jen tak mohou pořád znovu překonávat předsudky, které vůči nim většinová společnost projevuje. Velkou odvahu projevily například také dvě holky ze sídliště, které se přišly omluvit a vrátily nám schránku, kterou předtím použily jako tašku na třešně.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Aktivní občané jsou podle mého základním kamenem každé zdravé společnosti. Přál bych si, aby náš příběh někoho inspiroval k tomu, aby se stal aktivním ve svém okolí. Náš příběh je právě o tom, že nadávání u piva nic nevyřeší a ani nemůžeme čekat, že změnu k lepšímu za nás někdo zařídí. Proto je potřeba, aby lidé byli sami tvůrci lepších příběhů.

 

Přihlášení k newsletteru