Barbora Šebová: Pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí na cestě ke kvalitnímu vzdělávání

24. 11. 2021

Nová škola o.p.s. se snaží pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin k lepší budoucnosti. ‚‚Věřím, že se díky našemu projektu budou děti moci svobodněji rozhodnout, kam se vydat po základní škole a jejich jedinou volbou nebude jít na Úřad práce nebo do nízko kvalifikované a hrazené profese,‘‘ říká v rozhovoru Barbora Šebová z organizace Nová škola.  

Heslo ACF zní ‚‚S odvahou‘‘. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha? 

Myslím si, že odvaha je důležitá k prosazování myšlenek, s nimiž jsme ve svém okolí spíše v menšině nebo dokonce osamocení. Pokud jde o náš projekt, který se váže na školní prostředí, je to především odvaha prosazovat myšlenku, že vstřícná a respektující komunikace s rodiči sociálně znevýhodněných, v našem případě převážně romských žáků, a proaktivně nabízená pomoc ze strany školy je důstojným a také efektivním nástrojem ke zlepšování komunikace a spolupráce. Mnoho pedagogů bohužel stále zastává přesvědčení, že příprava do školy a věci spojené se školní docházkou jsou záležitostí rodičů a nerespektují fakt, že mnozí rodiče pro to nemají dostatečné kompetence z důvodu nízkého vzdělání a s tím často spojených existenčních starostí, jazykové bariéry nebo dalších faktorů, které jim znemožňují děti podpořit tak, jak by si učitelé představovali.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

Snažíme se prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe na našem asistentském webu www.asistentpedagoga.cz a na sociálních sítích, dodávat odvahu dalším školám a jednotlivým lidem v nich. Důležité je, aby přestali hledat argumenty proč to nejde, ale uvěřili, že to často jde, když se chce, a pustili se do toho.

Co Vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu? 

Určitě uspokojení ze smysluplné práce. Když vidím, že se podařilo navázat kontakt s rodiči dětí, kteří je téměř neposílali do školy, protože se tam jejich dětem nedařilo nebo řešili nějaké potíže doma. Také když vidím, že jejich dětem se díky podpoře ze strany asistentek začalo ve škole alespoň trochu dařit a více líbit a mají tak šanci začít naplňovat svůj vzdělávací potenciál.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo ‚‚S odvahou‘‘? 

Jak jsem již řekla výše, jde především o odvahu nás a asistentek pedagoga, které pro nás pracují, prosazovat myšlenku, že pomoc nabízená rodičům a vstřícná a respektující komunikace s nimi má smysl a je ku prospěchu všem – nejen dětem a jejich rodičům, ale i učitelům, kterým se s lépe připravenými a motivovanými dětmi i jejich rodiči lépe spolupracuje.

Jak projevuje odvahu cílová skupina Vašeho projektu? 

Hlavní cílovou skupinou našeho projektu jsou rodiče sociálně znevýhodněných, v našem případě často romských, dětí. Ti projevují obrovskou odvahu tím, že jsou ochotní vpustit asistentky pedagoga do svých příbytků a srdcí. Jde o rodiny, které často žijí v opravdu nelehkých podmínkách. Přitom ale právě vyjasnění si podmínek, ve kterých rodiny žijí a navázání vztahu důvěry, jsou nezbytné předpoklady k navázání efektivní komunikace a spolupráce se školou. Někteří rodiče také musí sebrat velkou odvahu k překonání svých (nutno říci, že často oprávněných) obav z toho, že jejich dítě bude v běžné škole zažívat neúměrně velký stres. Pro některé z nich je právě z tohoto důvodu poměrně obtížné odolat lákavosti představy umístit své děti do školy se vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním postižením, do které sami chodili a vědí, že by to tam pro jejich děti bylo po všech stránkách snazší. Někteří pak rádi argumentují – „ale na to přeci musí mít papír z poradny“ – jenže ono vyjít v testech v pásmu LMP není pro tyto děti zas tak obtížné, když se s nimi systematicky nepracuje. 

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Věřím, že díky našemu projektu dostanou některé sociálně znevýhodněné děti kvalitnější vzdělání a šanci na lepší budoucnost. Pak se díky tomu budou moci svobodněji rozhodnout, kam se vydat po základní škole a jejich jedinou volbou nebude jít na Úřad práce nebo do nízko kvalifikované a hrazené profese. Jinými slovy, že se jim třeba díky intenzivní podpoře asistentek podaří rozetnout bludný kruh nízkého vzdělání a chudoby jejich rodičů.

Přihlášení k newsletteru