Kristýna Menclová: Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy

21. 1. 2021

21. 1. 2021 /// Zkoušet nové věci, hledat a rozvíjet vlastní potenciál i zažívat nečekané výzvy – to chce často hodně odvahy. Účastníci akcí Prázdninové školy Lipnice o tom jistě vědí své. Organizace v rámci svého projektu „Prázdninovka buduje síť podporovatelů“ usiluje o vznik dlouhodobé komunikační strategie. Jak projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe? Odpovídá výkonná ředitelka Kristýna Menclová.

Heslo programu Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
Odvaha je zapotřebí v každé společnosti, nejen dnes. Odvaha postavit se za ty, kteří se sami neozvou. Odvaha říct nahlas to, co si každý jen myslí. Odvaha přiznat svou chybu. Odvaha vést dialog. Odvaha nejen mluvit, ale také konat. Odvaha postavit se za demokratické hodnoty. A všechna tato odvaha není jen o velkých činech, které se propíší do celé společnosti. Je to především o malých každodenních krocích, které může dělat každý z nás.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?
Společnost není jednolitý útvar, ale živý organismus, který tvoří lidé. Zájem občanů o své okolí je proto nedílnou součástí toho, jak naše společnost vypadá a jak funguje. Odraz společnosti můžeme vidět všude kolem sebe v podobě našeho okolí. Bez občanského aktivismu by (nejen) naše společnost ustrnula. Díky němu se rozvíjíme, tvoříme lepší místo k životu, lepší sebe samé. 

Jak se ve vašem projektu odráží heslo „S odvahou“?
Projekt je zaměřen na interní rozvoj naší organizace. Chceme našim členům, ale i pozorovatelům Prázdninovky ukázat, že je třeba nezapomínat na posilování vlastních kompetencí. Jako neziskovka pomáhat proměňovat společnost skrze naše kurzy, ve kterých se snažíme o pozitivní změnu jedince. Aby byl odolnější, odvážnější a odpovědnější. Po několika více či méně úspěšných pokusech o práci s podporovateli naší organizace, jsme se rozhodli na tom zapracovat cíleně, s podporou od Nadace OSF. 

Jak projevuje odvahu cílová skupina vašeho projektu?
Cílovou skupinou projektu jsou samotní členové našeho sboru. Dobrovolníci, kteří se s odvahou pouští do nových kurzů. Hledají témata, která rezonují (nebo by měla) společností a ty zpracovávají metodou zážitkové pedagogiky v rámci kurzů. Nemají jistotu, že se kurz naplní, často se jedná o novinku. Je to však experiment, který je opřen o více než 40 leté know how Prázdninovky. Protože Prázdninovka nejen metodiku zážitkové pedagogiky šíří, ale snaží se ji s odvahou i posouvat stále vpřed.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?  
Žijeme naštěstí ve svobodné demokratické společnosti. Tahle mince má ale dvě strany. Se svobodou se jednoznačně pojí i odpovědnost. Nemůžeme očekávat, že se o sebe demokracie postará sama. Je naší odpovědností zajímat se aktivně o veřejné dění. Využívat své právo demokraticky volit a zvolené zástupce poté kontrolovat. Ne drobnohledem, ale zajímat se, zda plní to, proč jsme je volili. Zda stojí za svými hodnotami, pro které jsme si vybrali právě je. Zhodnotit jejich práci před dalšími volbami. To beru jako minimum zájmu o veřejné dění, o které by se každý občan měl snažit.

Jak váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Tvoříme kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout vlastní potenciál, posilujeme jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Máme rádi dobrodružství, překvapení a výzvy. Naše kurzy jsou zážitkem, který vyvolává pozitivní změny v jednotlivci i společnosti. Přes 40 let vytváříme jedinečnou metodu zážitkové pedagogiky, kterou nabízíme široké veřejnosti, školám a neziskovému sektoru. Ukazujeme, že učení může být jiné a zábavné. Díky projektu se nám podaří vybudovat kolem nás silnější komunitu lidí, kteří nám pomohou nejen šířit metodu zážitkové pedagogiky, ale také to, co děláme. Jsme Prázdninovka. Děláme kurzy, které mění svět. S odvahou. 

Přihlášení k newsletteru