Jan Polášek: Prosazujeme město, které bude mnohem zelenější, příjemnější a bude šetrné ke klimatu

8. 9. 2020

Ovlivnit podobu nového územního plánu Brna tak, že v něm bude lépe zohledněna ochrana životního prostředí a nástroje zmírňování dopadů klimatické změny.To je jedním z cílů projektu Zodpovědnost jako nedílná součást svobody, který realizuje organizace NESEHNUTÍ. „Bojujeme za to, aby město nebylo hektickým a nehostinným místem pro urychlený, neuspokojený život,“ říká v rozhovoru Jan Polášek z NESEHNUTÍ.

Heslo Active Citizens Fund zní „S odvahou“. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
Nejlepší je, když jde odvaha ruku v ruce s rozvahou, protože teprve společně mohou dělat velké věci. Odvaha je dnes zapotřebí ke spoustě věcem – k bojování proti zaběhnutým pravidlům, která pomalým a nenápadným způsobem rdousí občanskou společnost, zdravý život na planetě, úctu k lidským právům a k jakémukoliv životu obecně.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy? 
Učíme další občany, jak se organizovat, jak mohou své snahy prosazovat lépe a jak se zapojit do rozhodování o tom, co je doma pálí. Sdílíme příklady dobré praxe, odborné i zákulisní informace, bavíme se o neúspěšných pokusech a předáváme sílu pokračovat.

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem?
O odvážné činy v době nouzového stavu nebylo nouze! Především mě nadchli všichni, kteří zorganizovali šití roušek ve velkém objemu. Nejen podnikatelé, ale hlavně občanští aktivisté, kteří nehledě na svůj čas, energii a ztrátu výdělku domluvili kompletní šicí dílny v divadle, s veškerým zásobováním a rozvozem. Odvahy máme dost – celá republika sedla ke strojům, šila a chránila se, nehledě na to, že ji vláda házela drsné klacky pod nohy. Teď bychom proto potřebovali vedle odvahy ještě více rozumu a kapku štěstí, abychom naléhavé situace, třeba sociální a klimatické krize, zvládli ještě lépe.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu? 
Náš projekt se jmenuje „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody“. Podle mě to je geniální uvědomění, které na mě funguje. Bonusem je, že pokaždé, když se mi příliš nechce do práce, vzpomenu si, jak se jmenuje náš projekt a hned mám opravdovou vnitřní motivaci po ruce. Především jsem ale rád, že mohu pracovat projektu, který myslí na lidi i na přírodu, a to i do budoucna.  Navíc pracuji v úžasné organizaci, s lidmi, před kterými musím smeknout klobouk.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?
Občanský aktivismus i přesto, že se mu mnozí posmívají, je hrozně cenný. Jinými slovy jsou to lidé, kterým není jedno, že se v jejich okolí (širokém i dalekém) děje něco ne-správného, ne-dobrého. To, že zde jsou aktivní občané znamená, že společnost není zcela ponechána jakékoliv nadvládě (peněžní, ideologické či jiné). Občanský aktivismus to však nemá jednoduché, protože dnešní svět je velmi složitý a kýžené změny jsou na sebe úzce navázány – problém je komplexní a pokoj se tak nedá zamést jednoduše od jednoho rohu k druhému.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo „S odvahou“? 
Sebrali jsme odvahu a chceme změnit zaběhnutou praxi v obcích. Projektanti se zde totiž zdráhají zařazovat environmentální regulativy do územních plánů. A obce tuto poptávku ani samy nevyvolávají v obavách z následujících soudních sporů. Pro toto jednání nespatřujeme důvod a hledáme cesty především v právních normách, které situaci vylepší. Ve spolupráci s odborníky – urbanisty a právníky, vypracováváme v podstatě hotové dokumenty, které obcím předkládáme na stůl s dotazem: „Tady vidíte, že to jde, máte odvahu to zapracovat?“.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění? 
Pokud se přestaneme úplně starat o to, co se okolo nás děje, může se nám lehce stát, že „salámovou metodou“ pomalého ukrajování z našich práv, svobod a tolerance se o pár let později probudíme v sešněrovaném světě, který se nám vůbec nebude líbit. 

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Je dobrým pravidlem, že osobní příklady táhnou. Nebojíme se občas udělat namáhavější krok, o kterém jsme však přesvědčeni, že se v konci vyplatí. Kromě jiného bojujeme za to, aby město nebylo hektickým a nehostinným místem pro urychlený, neuspokojený život. Prosazujeme město, které bude mnohem zelenější, příjemnější a bude šetrné ke klimatu. Zároveň naše zkušenosti, poznatky a praxi předáváme dalším lidem, kteří o to mají zájem. Musíme učit ostatní, jak se podílet na svých obecních věcech.

Přihlášení k newsletteru