Postavit se predátorům a vyhrát. S Michaelou Stehlíkovou o projektu Za děti bez dluhů

26. 8. 2020

V České republice je v exekuci přibližně 3 000 dětí. Z toho nejvíce, skoro 600, žije v Plzeňském kraji. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Jejich dluhy vznikaly a vznikají nejčastěji v souvislosti s neplacením poplatků za veřejné služby – jízdné v dopravních podnicích, svoz komunálního odpadu, hospitalizaci v nemocnici, za nevrácené knihy v knihovnách či neplacené telefonní účty. Cílem projektu Za děti bez dluhů, který realizuje společnost TADY A TEĎ, o. p. s., je nemravně vydané exekuční tituly na děti zastavit. Jeho součástí bude informační kampaň, dětským dlužníkům bude nabízena individuální právní asistence a právní zastupování, u soudů a obcí bude probíhat lobbying. „Rezignovat na spravedlnost je cesta do horoucích pekel,“ říká garantka projektu Michaela Stehlíková. 

Heslo Active Citizens Fund zní S odvahou. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?
Odvážné lidi potřebuje společnost v každé době, tu dnešní nevyjímaje. V současnosti naštěstí nejsme vystaveni situacím, kdy bychom si přáli obstát s odvahou před válečnými zločinci, tyrany či nesvobodným politickým systémem spolu s tím, co vše to sebou nese. Přesto ale bychom měli být na pozoru. Svoboda je křehčí, než se může zdát, stále se naše společnost ať vědomě nebo nevědomě dopouští velkých nespravedlností vůči slabším, zranitelnějším. Příliš často od toho ochotně odvracíme zrak. Měli bychom být odvážní a vystoupit z davu, i když jde o „maličkosti“, nad kterými se obvykle mávne rukou. Musíme se umět ozvat, postavit se za druhé, ale stejně tak hájit svá práva a nenechat si po nich šlapat, a to i za cenu nepříjemností. Rezignovat na spravedlnost je cesta do horoucích pekel.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?
Náš projekt ukazuje, že není potřeba házet flintu do žita, i v případě zdánlivě neřešitelných a definitivních věcí. Ukazuje, že je možné se úspěšně postavit predátorům a vyhrát. A doufáme, že pomáhá otevírat oči těm, kteří si doposud mysleli, že legální je synonymem k mravní. Dětské exekuce jsou bezpochyby nemravné, byť jsou legální.

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu?
Určitá dávka odvahy je zapotřebí s každým rozhodnutím, kdy organizace poukazuje na nějaké nefunkční praxe. Bohužel, i ve sféře neziskového systému je běžnou praxí klientelismus, neprůhledné přidělování finančních dotací mimo standardní řízení. Některé neziskovky na to přistupují a tím to samozřejmě posilují. Je to do jisté míry pochopitelné, sociální služby a programy jsou podfinancované, a tak se snaží každý urvat, co to jde. Naštěstí ale ne úplně každý. Nemluvím teď o hrdinské odvaze. Ale jsem ráda, že patříme k těm, co se neohnuli, byť nás to pak stálo nějaké škrty a nepřízeň, trochu vrásek a orosených čel. Ale s tím dokážeme žít.

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem?
Jednoznačně Josef Serinek, romský „ Černý partyzán“, který je podle mě nedoceněný. Jeho strhující příběh je zachycený v České cikánské rapsodii od Jana Tesaře.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?
Spoustu věcí. Nové informace, zkušenosti, radostnou spolupráci s kolegy, otevírání dalších a dalších aspektů, které je potřeba řešit, a to vše zastřešuje možnost s něčím pohnout systémově.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
Když odhlédnu od už zmíněné amorálnosti dětských dluhů, je to jednoduchá rovnice. Méně zadlužených lidí = menší finanční zátěž pro stát. Tedy pro nás všechny.


Více informací o projektu Za děti bez dluhů naleznete zde.

Přihlášení k newsletteru