Odvaha Fest Brno: Když nehoříte pro fundraising své organizace, nebudou pro něj hořet ani ostatní

21. 5. 2024

V Brně se v úterý 14. května sešlo na 30 zástupců a zástupkyň organizací občanské společnosti, kteří mají zásadní vliv na lepší život v regionu a neváhají se zapojit do změn ve svém okolí. Odvaha Fest, oslava ducha odvahy ve veřejném prostoru, byl místem pro sdílení potřeb a výzev pomáhajících organizací. Aktivní občané v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství diskutovali, jaká jsou nejzásadnější témata pro občanský sektor v kraji. S lektorkou Simonou Bagarovou se naučili, jak efektivněji získávat finanční prostředky a jak mluvit o své organizaci. Akci zorganizoval tým programu Active Citizens Fund, který podpořil v Jihomoravském kraji 35 projektů v celkové výši 36 milionů korun. Tato akce byla třetí regionální akcí programu Active Citizens Fund. Na podzim plánujeme závěrečné setkání všech podpořených organizací v Praze.

V úvodní části Odvaha Festu organizace reflektovaly své úspěchy, ale také překážky na cestě (nejen) k financování. V diskuzi otevřely aktuální témata, která ve své práci řeší. Mezi zúčastněnými bylo například Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s., Nadace Partnerství, Skutečně zdravá škola, Společnost pro ranou péči, Dům pro Julii, Ekologický institut Veronica nebo Auto*Mat, ale i další organizace občanské společnosti. Ty v Brně a okolí podporují např. mladé dospělé opouštějící dětské domovy, ženy v žurnalistice, romské juniory, dospělé s mentálním postižením nebo děti s poruchami příjmu potravy. Jsou to také ti, kdo s odvahou vychovávají k dobrovolnictví, monitorují protikorupční témata ve volebních programech, nebo vzdělávají dobrovolníky z celé ČR v klimatické udržitelnosti.

Jako stěžejní potřebu neziskových organizací v kraji uvedli jejich zástupci a zástupkyně programy / finance určené na samotný rozvoj a posílení neziskových organizací (např. finance na fundraisera). Dalším důležitým tématem kromě financí bylo nedostatečné povědomí veřejnosti o tom, co organizace řeší nebo s čím se na ně mohou obrátit a zároveň uznání jejich důležitosti a nezastupitelnosti veřejnými institucemi, ale i veřejností samotnou. Organizace často nemají prostředky na vlastní PR, které je pro širší povědomí o nich neméně důležité.

Organizace také hledají strategie pro budování komunit a získávání dlouhodobých podporovatelů, bojují s dezinformacemi, často v tématu životního prostředí, vyžadují flexibilitu v dotačních titulech a jdou naproti síťování a sdílení zkušeností. Finanční podpora je klíčová, protože bez ní by organizace nemohly plně fungovat. Kromě toho se organizace snaží zlepšit povědomí o zdravotních, sociálních a environmentálních aktivitách a poskytovat včasnou podporu znevýhodněným skupinám.

Další část programu se věnovala pracovnímu setkání. Simona Bagarová, konzultantka a autorka knihy Hořím, vedla workshop, kde se zástupci a zástupkyně podpořených organizací dozvěděli o úspěšných i neúspěšných fundraisingových strategiích, o důležitosti sebeprezentace a správné a etické komunikaci. “Pracovat s příběhy klientů je extrémně citlivé. To, že někdo prochází utrpením, není nikdy marketingová věc. Vy jste tam proto, že řešíte nějaký jejich problém, nějakou jejich situaci, ne, abyste ji PRově vytěžili,” říká Bagarová. V závěrečné části programu se organizace dozvěděli, jak na financování, jak a kde hledat partnery a jak o dárce dlouhodobě pečovat.

Bylo to opravdové, lektorkou odžité a skvěle předané. Výborně shrnutá celá problematika a spousta inspirace pro další práci. Děkuji, byl to velice přínosný den v kouzelném prostředí a se skvělou péčí o účastníky,” dodává k workshopu jedna z účastnic.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a byl podpořen částkou 15 milionů eur. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů těchto fondů. Celková částka určená na grantovou podporu přesáhla více než 300 milionů korun. O granty mohly žádat neziskové organizace registrované v ČR, které měly minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů). Program Active Citizens Fund podpořil celkem 300 projektů organizací občanské společnosti, z toho bylo 35 projektů realizováno v Jihomoravského kraji v celkové výši 36 milionů korun.

Fotky z akce najdete v tomto albu: Odvaha Fest Brno.
Celý program setkání najdete zde: Program_Odvaha Fest Brno.
Kontakt pro média: Markéta Prokeš, marketa.prokes@osf.cz

Přihlášení k newsletteru