Ukončení registrací k odborným konzultacím pro žadatele výzvy o akční granty v zaměření Posílení neziskových organizací

10. 5. 2021

V programu jsme pro žadatele akčních grantů v zaměření Posílení neziskových organizací připravili možnost zažádat si o odborné individuální konzultace zdarma, jejichž cílem bylo pomoci žadatelům ujasnit si, které nástroje, technologie či kompetence k digitalizaci organizace zvolit. Na konzultace bylo možné se registrovat od 16. 3. a bylo poskytnuto více než 20 individuálních konzultací.

V tuto chvíli je registrace na odborné konzultace ukončena. Šlo o pilotní konzultační podporu v rámci programu Active Citizens Fund, jejíž další využití bude dále vyhodnoceno. 

Stále však můžete využít možnost konzultovat podmínky výzvy a zpracování žádosti s koordinátorkami projektu. Kontakty najdete ve výzvě.

Na konci května budou vyhlášeny první výsledky akčních grantů v zaměření 1, 2 a 3. Pokud jste první uzávěrku nestihli, nepropásněte tu červnovou především pokud:

  • Potřebujete zpracovat studii či posudek důležitý pro záchranu nebo oživení cenného místa ve vašem okolí, které nezájem nebo korupce úředníků ničí? 
  • Upozorňujete na netransparentní a nedůvěryhodné rozhodování zastupitelstva v místě kde žijete, monitorujete jejich činnost? 
  • Mapujete potřeby znevýhodněné skupiny ve vašem okolí a chcete navrhnout místním úřadům řešení pro zlepšení jejího postavení a její začlenění?

    #sOdvahou požádejte o akční grant v další čtvrtletní uzávěrce dne 30. června 2021 v zaměření 2-Advokační a watchdogové aktivity nebo 3-Zmocnění znevýhodněných skupin, kde ještě nebyla vyčerpána letošní alokace. Výzva je určena pro lokální neziskové organizace, které se mohou přihlásit o individuální konzultace k plánovanému obsahu a přípravě žádosti zde (jsou otevřeny vždy nejpozději 2 týdny před čtvrtletní uzávěrkou grantové výzvy).

Přihlášení k newsletteru