S Hynkem Trojánkem o digitálním vyloučení a „právu na analog“

26. 8. 2020

Iuridicum Remedium, z. s. (IURE) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost práva a spravedlnosti všem. O tom, co obnáší prosazování digitální svobody, jsme hovořili s PR manažerem projektu Hynkem Trojánkem. 

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy? 
Náš projekt přináší do českého mediálního prostoru témata, která v něm dosud chyběla: například téma digitálního vyloučení, které je rizikem pro širokou skupinu obyvatel. V rámci projektu budeme usilovat o „právo na analog“, které by těmto lidem umožnilo účastnit se i nadále plnohodnotného občanského života bez nutnosti používat digitální technologie. Již samo slovní spojení „právo na analog“ však v řadě lidí vzbuzuje zděšení. Přihlásit se k němu a prát se za něj bude vyžadovat pořádnou porci odvahy – věříme však, že se nám podaří vybudovat silnou komunitu, která ji bude mít na rozdávání!

Vybavíte si nějaký příběh nebo situaci, při které někdo z vaší organizace (nebo celá organizace) musel projevit odvahu? 
Po loňském vyhlášení naší soutěže Big Brother Awards, ve které oceňujeme ty největší slídily, jsme se stali terčem nevybíravého útoku ze strany Bezpečnostní informační služby, která reagovala na ocenění v kategorii Úřední slídil – to si vysloužila za návrh zákona, který otevírá zpravodajským službám cestu k nekontrolovanému využívání technologií rozpoznávání obličeje. Bylo velmi nepříjemné snášet útoky od mocné státní složky, která se evidentně nesmířila s rolí, kterou v rámci našich watchdogových aktivit plníme.

Kdo vás v poslední době zaujal nějakým odvážným společenským činem? 
Může se to zdát úsměvné, ale hrdinou poslední doby je pro mě provozovatel serveru pro děti Alík.cz, který otevřeně odmítl využívat personalizované reklamy a obecně na svém webu využívat systémy, které by od uživatelů sbíraly data a jemu přinesly zisk. Provozovatel tak jednoduše upřednostnil vytváření bezpečného prostředí před zřejmým ziskem, které by mu reklamy přinesly. To je v internetovém prostoru zcela nevídané a oceněníhodné gesto.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu? 
Spolupráce na projektu je pro mě možností jak přetavit silnou osobní nedůvěru v „nevyhnutelně“ postupující digitalizaci našich životů v reálné skutky – a doufejme i změny.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti? 
Často se mluví o tom, že občanskému aktivismu v dnešní společnosti výrazně pomáhají digitální technologie a sociální sítě. Je však třeba mít na paměti, že tyto digitální technologie a sociální sítě zároveň řadu společenských problémů přinášejí a také umožňují občanský aktivismus dle potřeb utlumit – například dle nedávného reportu mezinárodní organizace Access Now byla nejčastější příčinou „výpadků internetu“ v roce 2019 po celém světě snaha zamezit občanským protestům. Rolí občanského aktivismu v dnešní společnosti je tak mimo jiné najít nové způsoby a kanály, jak se svobodně organizovat a komunikovat.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?
„Žít lépe“ znamená pro každého něco jiného. Řada lidí nijak nerozporuje způsob, jakým nás technologie špehují doslova na každém kroku, ať už je to pod záminkou bezpečnosti (viz celosvětová opatření týkající se COVID-19), či pro naše vlastní pohodlí (mobilní aplikace, sociální sítě) – naopak si to vykládají právě jako potvrzení, že si „žijeme lépe“. V naší organizaci (a doufejme nejen v ní) však věříme tomu, že „žít lépe“ se dá i bez nutnosti permanentního dohledu. Proto v jednotlivých kampaních přinášíme konkrétní návrhy a řešení, jak „žít lépe“, ale zároveň také svobodně a spravedlivě.


Více informací o projektu Digitální watchdog naleznete zde.

Přihlášení k newsletteru