Advokační fórum Nadace OSF poskytne konzultace dalším 15 organizacím

13. 8. 2020

Nadace OSF udělila podporu 15 organizacím, které se přihlásily do výzvy na poskytnutí advokačních konzultací. Tu jsme vyhlásili v dubnu v rámci projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci programu“. V rámci dvou komisí v květnu a červnu jsme vybírali z 30 přihlášek. Vybraným patnácti organizacím budeme poskytovat konzultace po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání limitu 32 hodin. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund.

Grantová výzva 

Aktuálně máme vyčerpané kapacity všech čtyř konzultujících. Výzva je nyní tedy pozastavena. Na konci letošního roku zveřejníme informace o jejím znovuotevření. Celková doba výzvy jsou roky 2020 až 2022. Za tu dobu poskytneme advokační konzultace pro 40 až 45 organizací.

Kdo bude konzultace poskytovat 

Náš základní tým Petra Machálka a Štěpána Drahokoupila posílili Magdaléna Klimešová a Milan Štefanec.

Jaké organizace a neformální iniciativy získaly podporu

 • Asistence. Poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí.
 • Centrum LOCIKA. Posláním organizace je pomáhat dětem, které zažily násilí v rodině, vyrovnat se s jeho následky. Cílem je také posílit rodičovské kompetence rodičů, aby dokázali zajistit dítěti bezpečí.
 • Ekoinkubátor. Hlavní náplní organizace je projekt Symbios – sdílené bydlení, který reaguje na nedostatečně řešenou problematiku přechodu mladých dospělých z dětských domovů (DD) a pěstounské péče do samostatného života.
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Konsorcium zastřešuje 16 migračních NNO.
 • Otevřeno. Je hnutí učitelů a studentů na pedagogických fakultách a jejich cílem je inovativnější příprava a vzdělávání pedagogů.
 •  Oživení. Od roku 1999 se kontinuálně věnují tématu korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).
 • Péče bez překážekSpolek založili a jeho činnost zajišťují rodiče, kteří pečují o dítě s postižením. Pracují na lepší informovanosti pečujících rodičů, dostupnosti sociálních služeb, péči o pečující rodiče a podpoře volnočasových aktivit.
 • Platforma pro sociální bydlení. Hlavním cílem Platformy pro sociální bydlení je prosazení zákona o sociálním bydlení či jiného systémového řešení bytové nouze. Platforma sdružuje přes 100 organizací, odborníků a lidí se zkušeností s bezdomovectvím.
 • Platforma pro včasnou péči. Platforma pro včasnou péči poskytuje prostor pro organizace a profesionály z celé ČR, které spojuje společná vize. Tou je kvalitní a dostupné (před)školní státní vzdělávání pro všechny děti s důrazem na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
 • proFem. Usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí.
 • SPOLEČNOST TADY A TEĎZaměřuje se na podporu rodin a jednotlivců z prostředí sociálního vyloučení, tedy většinou chudé, nízkokvalifikované, předlužené, často etnicky stigmatizované osoby s nízkým sociálním a kulturním kapitálem.
 • Svoboda zvířat. Je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Usiluje o pozitivní změnu pohledu na zvířata.
 • UNIPA. Je profesní organizace, která sdružuje a zastupuje porodní asistentky a studentky porodní asistence.
 • Zachraň jídlo. Cílem iniciativy Zachraň jídlo je snížit plýtvání jídlem v České republice, protože plýtvání má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů.
 • Zelený kruh. Je asociace ekologických nevládních organizací působících v České republice. Hájí společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj občanské společnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, usiluje o zdravou přírodu a životní prostředí pro všechny.

Jak budou konzultace probíhat 

Při konzultacích se zaměřujeme na potřeby organizací a neformálních iniciativ. Každé konzultace tedy budou probíhat odlišně. Nejčastěji se však zaměřujeme na následující oblasti:

 • analýza problému, jeho příčin a důsledků
 • výběr a definice správného řešení
 • zmapování politického prostředí
 • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení
 • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci programu“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

Přihlášení k newsletteru