S odvahou představujeme výsledky základních grantů

31. 3. 2022

V poslední grantové výzvě  programu Active Citizens Fund jsme v rámci základních grantů rozdělili více než 5 milionů eur mezi 74 organizací. 

Zájem o základní granty překonal naše očekávání – žádost podalo celkem 198 organizací.

Máme radost z toho, že 17 podpořených organizací pochází ze strukturálně znevýhodněných krajů, tedy Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského a 26 projektů bude realizováno ve spolupráci s partnery z dárcovských zemí programu – Islandu, Lichtenštejnska a Norska. S ohledem na naše priority pomoci rozvíjet neziskový sektor ve znevýhodněných krajích a prohlubovat mezinárodní spolupráci, byly tyto projekty v hodnoticím procesu bodově zvýhodněny. 

Neziskové organizace se mohly ucházet o základní grant ve výši 8 – 85 000 euro v zaměření Občanská participace, Advokační a watchdogové aktivity, Zmocnění znevýhodněných skupin, Občanské vzdělávání a mediální gramotnost nebo Posílení neziskových organizací. 

Finanční podpora na projekty směřuje do 10 různých krajů republiky. Nejvice podpořených projektů je z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Mezi podpořenými organizacemi je i moravskoslezská organizace Awen Amenca z.s., která chce pomocí svého projektu zvýšit účast Romů v procesech plánování, řízení a monitoringu fungování samosprávy obce, a jihočeská organizace Vodňany žijou, z.s., s cílem oživit dění ve městě a aktivně zapojit obyvatele do jeho rozvoje.


Kompletní přehled podpořených i nepodpořených projektů si můžete stáhnout zde.

Občanská participace (zaměření 1)

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
Agora CE o.p.s. Digitální Agora v Českém Brodě – strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce
Awen Amenca z.s. Aktivní občan – základ fungující společnosti
Hnutí Brontosaurus Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny
Hnutí DUHA Olomouc Aktivně po stopách velkých šelem
Charita Česká republika Young Caritas Advocates
Letokruh, z.ú. Senioři seniorům
Nadační fond, Agora 7 Dobro na Sedmičce
Národní síť MAS ČR z.s. ENERKOM – energie do komunit
Nesedím, sousedím z.s. Město patří všem
Plán B, z.s. Action Now
Restorativní škola z.s. Restart pro školské rady
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Mladí pro klima II
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Obyčejní hrdinové – každý může přispět k ochraně klimatu
Vodňany žijou, z.s. ŽIVO(T) VE VODŇANECH
Živá voda, z. s. Společně proti suchu II

Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
Arnika, z. s. Nespoutané řeky pro další generace
ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku
Asistence, o.p.s. Advokační kampaň „Pátý stupeň“
Centrum pro podporu občanů Praha – město pro život
Česká asociace streetwork, o.p.s. Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita
České fórum pro rozvojovou spolupráci Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět
EDUin, o.p.s. Lepší školy v obcích a městech
Institut pro restorativní justici, z.s. Česko restorativně
Iuridicum Remedium, z. s. Digitální watchdog II.
NESEHNUTÍ Brno Advokační kampaň Pestré jídelny – za reformu školního stravování
Otevřená společnost, o.p.s. Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů
Spolu, z. s. SPOLU – Podpora rovného přístupu ke vzdělávání
TADY A TEĎ, o.p.s. Za děti bez dluhů 2.0
Transparency International – Česká republika, o.p.s. PROKLIMA – PRotikorupční Odolnost KLIMatických Agend v ČR pro rok 2022 a roky následující

Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. Objev svůj hlas – objev svou sílu
Beleza – Mamaclub, z.s. Pheňora v Ostravě
Centrum inkluze o.p.s. KLIPP (Klima – Prevence – Podpora)
Cestou necestou, z.ú. Mezi rodinami
InBáze, z. s. InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů
Khamoro o.p.s. Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)
Lumpíkov z. ú. Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen
META, o.p.s. Náš hlas – zmocňování mladých lidí s migrační zkušeností
Osvětová beseda o.p.s. Bez PAStí – podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol
Prague Pride z.s. LGBT+ Lives Get Better Together
Projekt Budoucnost z.s. Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ
RUBIKON Centrum, z.ú. Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství
Slovo 21, z.s. AmariZor/Vlastní síla
Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
ARPOK, o.p.s. Globální témata napříč předměty
Asociace debatních klubů, z.s. Debatní program pro žáky základních škol
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
Centrum demokratického vzdělávání, z. ú. Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR
Cesta domů, z.ú. Je smrt školou povinná? – téma závěru života v českých školách
Člověk v tísni, o.p.s. JSNS – Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů
Díky, že můžem, z. s. Samet na školách 2.0
Fórum 50%, o.p.s. Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen
Metaculture, z.s. Mezigenerační mosty, aneb tvůrčí cestou blíž
Portus Prachatice, o.p.s. Reálné problémy virtuálního světa
RADKA z. s. Mediální prostor je výzvou
Společnost pro kvalitu školy Učící se škola
Via Lucis Praha, o.p.s. Bezpečně na internetu – program pro pedagogy ZŠ

Posílení neziskových organizací (zaměření 5) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami

Název organizace Název projektu
AVPO ČR, z.s. Férový lobbing
Borůvka Praha o.p.s. Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace
DialogCB, z.s. Česká federace nábytkových bank a reuse center
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. TRANSFORM – posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Freya, z. s. Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network
INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou
Komunitní osvětové společenství z. s. Rosteme společně na západě
Nadační fond LA VIDA LOCA Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí
PROTEBE live, z.s. STARTUJEME DIZAJNPARK
Provoz z.s. Kulturní centrum Provoz 2.0
Síť pro rodinu, z.s. Profi – Akademie pro mateřská centra
Skutečně zdravá škola, z.s. Posílení Skutečně zdravé školy
Spirála Ostrava, z.ú. Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci
Spolek Hvozd POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023
Tamjdem, o.p.s. Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek
ZeMěŠkola z.s. Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

 


Aktuální grantové výzvy programu Active Citizens Fund

Nezapomeňte, že i nadále můžete využít možnost žádat o Akční grant v rámci dvou aktuálních výzev!

Akční grant v zaměření Občanská participace, Advokační a watchdogové aktivity a Zmocnění znevýhodněných skupin. Nejbližší uzávěrka průběžné výzvy připadá na 30. června 2022. Výzva je určena pro malé či méně zkušené neziskové organizace s lokální působností, které se mohou přihlásit o individuální konzultace zde.

Akční grant na posílení digitálních kompetencí a efektivnější využívání technologií. V rámci této výzvy poskytujeme konzultace s odborníkem na IT služby a technologie Jakubem Štogrem, registrujte se přes tento formulář.

Pamatujte, že každá organizace může v součtu všech grantových výzev programu podat maximálně 3 žádosti a získat maximálně 125 000 eur (tyto limity se netýkají pouze Fondu bilaterální spolupráce).

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailu: konzultace@activecitizensfund.cz.

Přihlášení k newsletteru