Prezentace z webináře Proč a jak získat partnera z Norska či Islandu aneb výhody bilaterální spolupráce

26. 3. 2021

Pokud jste nestihli webinář pro žadatele o grant Fondu bilaterální spolupráce 23. března, pročtěte si naší prezentaci.

Účastníci se dozvěděli, jak vypadá občanský sektor v Norsku a na Islandu, co může spolupráce se zahraničními partnery přinést. Seznámili se s organizacemi a jejich projekty, které úspěšnou spolupráci již navázaly. Představila se také naše partnerská organizace z dárcovských zemí – Helsinský výbor v Norsku a Islandské centrum lidských práv.

Přečtěte si také prezentace vystupujících zahraničních organizací – Norwegian Helsinki Committee a Icelandic Human Rights Centre.

Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.

Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Parnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.

Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu jitka.stefkova@osf.cz.

Přihlášení k newsletteru