Posílení digitálních kompetencí: Známe výsledky poslední výzvy akčních grantů!

24. 8. 2023

Během letních měsíců jsme pečlivě hodnotili celkem 113 žádostí o akční granty na posílení digitálních kompetencí. Ve výsledku podpoříme 42 organizací, které chtějí efektivně využívat technologie pro svou práci a zapojit se do digitální inovace. Celkem mezi ně rozdělíme 154 268, 55 eur. Děkujeme za podané projekty, které jsme v poslední uzávěrce akčních grantů k 31. 5. 2023 obdrželi. Všechny žádosti byly velmi kvalitně zpracované. Přehled výsledků v zaměření Posílení neziskových organizací najdete ZDE.

Úspěšným žadatelům gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

 

V této výzvě se určité potřeby organizací opakovaly a my pro Vás máme krátké shrnutí těch nejčastějších.

Naprosto stěžejní se ukázalo být zakoupení licencí na celou škálu již relativně využívaných digitálních nástrojů. Například se jedná o balíček Microsoft, cloudové úložiště, Trello, Brevo, grantový diář nebo docusign. Hned po získání těchto základů následuje potřeba jejich efektivní a především snadné implementace napříč organizací. Projektové žádosti se tedy zaměřovaly na IT školení a konzultace s expertkami a experty na konkrétní nástroje či potřeby. Zvyšování kompetencí lidí v organizacích se tak stalo klíčovým tématem v podaných žádostech.

Projekty se dále soustředily i na zefektivnění zastaralých interních procesů, například v kontextu finančního řízení, HR, PR, ale i fundraisingu a péče o dárce. Zautomatizování se může týkat i úplných základů, jako je docházka či evidence pracovních cest. V jednoduchosti je krása a tak se projekty zaměřují i na zavádění a revizi newsletterů či přípravu funkčního direct mailingu, který je součástí revize komunikační strategie organizace. Práce na sociálních sítích může být pro organizace stěžejním prostředkem pro komunikaci, a tak práce s konkrétními prvky, jako je například reklama, může posunout digitální dovednosti a úspěšnost vytyčených cílů mnohem dál. Organizace grantovou podporu využívají i k vytvoření či k úpravám webových stránek, a to jak k obsahovým, tak i grafickým. Případný monitoring návštěvnosti či rozšíření již existující nabídky webových funkcí je důležitým krokem k rovnému postavení organizací v digitálním světě. Aktuálně se organizace více zabývají kyberbezpečností, kterou je třeba neustále oživovat, a nově chtějí využít v práci i nástroje AI.

V neposlední řadě byl předmětem zájmu i digitální audit, který napomáhá nejen k celkovému přehledu situace v organizaci, ale zároveň může být krokem k evidenci dat o cílových skupinách, dobrovolnících, dárcích a k elektronické archivaci. Všechny digitální nástroje a jejich úspěšné používání se tak pro organizace stávají zásadním prostředkem pro evaluaci dopadu práce a třeba i pro reportování významným aktérům, kteří se mohou stát dlouhodobými podporovateli. 

Všechny tyto jednotlivé kroky vedou organizace ke zvyšování kapacit a dopadu jejich práce i k udržitelnosti občanské společnosti jako takové. Ta je nezbytnou podmínkou fungující demokracie a my jsme rádi, že můžeme přispět k jejímu posílení.

Přihlášení k newsletteru